Fundația Orange

Tonul și semitonul

Concurs

Claudia Mazilu

Trimis la 12.01.2021

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V MEDIU PREDARE

Definirea Tonului și a semitonului și exemplificarea acestora pe clapele pianului. Definirea distanței muzicale și legătura cu un context deja cunoscut de către elevi (distanța mai mare sau mai mică dintre 2 localități).


Conținut video


Multimedia


Reamintirea denumirii clapelor negre, element deosebit de important pentru înțelegerea noii noțiuni predate.

Asocierea termenului „TON” cu elemente deja cunoscute de elevi pentru o mai ușoară memorare a denumirii termenului.

Explicarea termenului „semi” – jumătate pentru a putea fi înțeles cu mai mare ușurință, putând fi făcută legătura dintre muzică și matematică (proporții).

Exemplificarea noii noțiuni în contextul gamei Do Major.

Tonul și semitonul sunt elemente de bază în:
- construcția gamelor majore și minore;
- construcția intervalelor muzicale (lecții pe care le vor aprofunda în clasa a VI-a).

Exerciții:
- de recunoaștere a Tonului și a semitonului cu exemplificare pe claviatură
- exerciții de calculare a distanței în tonuri și semitonuri între 2 note aflate la distanțe de terță / cvartă.


Alte informații

Lecția Tonul și semitonul este o invitație spre a descoperi importanța pașilor mici în realizarea obiectivelor mari.

Mersul treptat este prezent peste tot în jurul nostru.
Exemple: învățarea în contextul școlii, elevul începându-și drumul cu clasa Pregătitoare (ciclul primar), urmând ca an după an să acumuleze informații ce-l pregătesc pentru următorul stadiu.

„Ori de câte ori auzi de succesul obținut de cineva, fii sigur că persoana respectivă a făcut o mulțime de pași mici înainte de a ajunge la capătul călătoriei”- Colin Turner


Claudia Mazilu, profesor de Educație muzicală

Școala Italiană „Aldo Moro”, București

Trimis la 12.01.2021 - 17:29


Materiale similare

Notele muzicale - între teorie și practică

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V

Notele muzicale pot fi înțelese cu mai mare ușurință atunci când se face legătura între Teorie și Practică. Acestea nu mai reprezintă un concept abstract - simboluri pe portativ - ci sunt în strânsă legătură cu lumea sonoră, putând fi identificate pe claviatură (piano apps - telefon / tabletă)

Ritmul muzical

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V

Fiecare notă muzicală pe care o întâlnim pe portativ ne comunică 2 aspecte:
- înălțimea sunetului
- ritmul (valoarea în timp a acelei note muzicale)
Datorită ritmului, melodiile pot fi lente sau ritmate, iar acest aspect shimbă total percepția asupra aceleiași lucrări muzicale.