Fundația Orange

Triunghiul... nu doar în reper cartezian

Concurs

Ana Nicoleta Avramescu

Trimis la 12.03.2018

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiect didactic cu situații de învățare bazate pe vizualizarea geometrică, în diferite contexte.


Proiecte didactice


Documente


Multimedia

240768

Proiect didactic cu situații de învățare bazate pe vizualizarea geometrică, în următoarele contexte:
- vizualizarea triunghiurilor în reper cartezian, prin utilizarea softului GEOGEBRA, care permite salvarea imaginilor în format GIF;
- vizualizarea unei secvențe de film documentar Discovery, pentru reamintirea noțiunii de arie și perimetru;
Toate acestea determină o mai bună înțelegere a noțiunilor, aprofundarea acestora făcându-se cu ușurință.La finalul lecției elevii vor fi capabili:
1. Să utilizeze informațiile oferite de configurația geometrică – reprezentarea triunghiului în reper cartezian.
2. Să extragă informații esențiale, din secvența de film documentar și să realizeze un scurt rezumat al acestui film.
3. Să deducă din reprezentarea în reper cartezian unele proprietăți ale triunghiului.
4. Să efectueze calcule de distanțe și arii.
5. Să exprime analitic caracteristicile matematice ale reprezentării triunghiului în reper cartezian.


Ana Nicoleta Avramescu, profesor de Matematică

Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara, România, HUNEDOARA, Hunedoara

Trimis la 12.03.2018 - 08:42


Materiale similare

A Háromszögek

Matematică
MATEMATICĂ, VI, VIII

A következő oktatóprogram lehetőséget ad a Háromszögek fejezet átismétlésére, játékos formában.

Il presente indicativo dei verbi regolari

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII

Elevii vor invata verbele regulate la indicativ prezent prin intermediul platformei interactive Nearpod, intr-un mod atractiv.