Fundația Orange

Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi

Concurs

Profir Adrian

Trimis la 03.01.2021

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Este o lectie ineractivă care își propune ca elevii să recunoască, să înteleagă și să aplice în probleme notiunile de unghiuri adiacente și bisectoarea unui unghi. Să utilizeze proprietățile referitoare la unghiuri pentru calcularea măsurilor unor unghiuri.Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Link: https://library.livresq.com/details/5f0325296863749425aa0774

Aceasta lecție interactivă,aplicație îsi propune ca alevii să obțină o atitudine pozitivă față de orele de matematică, încurajarea curiozității și creativității, a comunicării și cooperării cu colegii.

Folosind aceste aplicații elevii se vor obișnui cu tehnicile digitale de investigație, în special cu cele de geometrie dinamică, ca deplasarea punctelor și obiectelor, modificarea pozițiilor și a mărimilor, etc.


Profir Adrian

Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Zorleni, Vaslui

Trimis la 03.01.2021 - 15:35


Materiale similare

CMMDC-CMMMC

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Kahoot pentru consolidarea noțiunilor de ”cel mai mare divizor comun” și ”cel mai mic multiplu comun”

Test inițial geometrie clasa a VI-a

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Test inițial Kahoot la geometrie la începutul clasei a VI-a.