Fundația Orange

Unitatea de învățare: Evul Mediu românesc

Concurs

Florina C.

Trimis la 04.01.2021

Istorie
ISTORIE, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Un model de proiectare pentru unitatea de învățare Evul Mediu românesc, clasa a VIII-a, realizat după noul curriculum, centrat pe formarea de competențe.


Proiecte didactice


Documente


Un model de proiectare pentru unitatea de învățare Evul Mediu românesc, clasa a VIII-a, realizat după noul curriculum, centrat pe formarea de competențe. Include și linkul către o fisă de lucru realizată folosind instrumentul digital worksheets.

Pentru celelalte resurse digitale menționate (quizziz, google forms, canva), fiecare cadru didactic poate realiza instrumente proprii, adaptate grupului de elevi cu care lucrează, sau poate utiliza materiale care se regăsesc deja postate acolo).

Competențele vizate în această unitate de învățare sunt:
1.2. Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spațio -temporale în contexte diferite,
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informațiilor oferite de diverse surse,
2.2. Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informațiilor provenite din diferite surse,
3.1. Valorificarea experiențelor istorice oferite de acțiunea personalităților/grupurilor în contexte istorice variate,
3.2. Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală,
4.1. Realizarea unor investigații istorice prin utilizarea resurselor multimedia.
Florina C., profesor de Istorie

Școala Profesională „Areta Teodorescu”, Grivița, Ialomița

Trimis la 04.01.2021 - 09:43


Materiale similare

România modernă

Istorie
ISTORIE, VIII

Unitatea de învățare - România modernă - clasa a VIII-a, Istorie

Istorie pentru Isteți

Istorie
ISTORIE, V, VI, VII, VIII

Informațiile adunate în acest volum au drept scop promovarea istoriei si tradițiilor poporului român. Acest volum este primul dintr-o serie de trei volume, împărțite pe regiuni: Transilvania, Țara Românească și Moldova.