Fundația Orange

Unitatea de învățare Produse alimentare - ETAP, clasa a V-a

Concurs

Marinela Mocanu

Trimis la 19.01.2022

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul propus conține resurse digitale pentru predare-învățare-evaluare, corespunzătoare unității de învățare Produse alimentare la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a.


Proiecte didactice


Documente


Link: https://library.livresq.com/details/61e48ccc7bbc95000c1fd68d

Resursa propusă este de fapt un centralizator pentru cinci resurse și este accesibilă la linkul menționat, pentru a fi folosită on line.

Resursa cuprinde materiale digitale pentru predare-învățare-evaluare, corespunzătoare unității de învățare Produse alimentare.
1. Alimente de origine minerală-film accesibil pe Youtube
2. Alimente de origine vegetală naturale și în stare prelucrată- două lecții interactive pe platforma Livresq.
3. Alimente de origine animală- lecție interactivă pe platforma Livrseq
4 Test de evaluare-realizat cu Google forms.

Materialul acoperă conținuturile, activitățile practice, exercițiile, instrumentele de evaluare necesare formării competențelor specifice:
2.2 Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a sănătății
3.2 Manifestarea abilității de a lucra individual și în echipe pentru rezolvarea unor probleme.


Alte informații

Durata parcurgerii conținuturilor este de 4 ore, câte una pentru fiecare grup de produse alimentare după proveniență, iar în ora a cincea se va realiza evaluarea prin aplicarea chestionarului. Lecțiile realizate în Livresq respectă secvențele didactice ale unei lecții mixte. Există momentul de captare a atenției sub forma unei provocări sau a unui exercițiu simplu, care are scopul de a stârni curiozitatea.

Conținuturile sunt prezentate sistematizat, sub forma unor casete de text sau sub forma unor ”acordeoane ” sau ”tab-uri” care facilitează învățarea activă. Imaginile și resursele video din conținut fac aceste resurse atractive, lipsite de monotonie, interactive.

Aplicațiile practice propuse susțin formarea competențelor, iar înțelegerea etapelor și a modului de lucru, sunt înlesnite de exemplele prezentate, explicații detaliate, imagini. La sfârșitul unor lecții sunt chestionare cu rol de învățare. Astfel, elevul are posibilitatea de a rezolva itemii, primește feed back și dacă răspunsul este greșit îl poate modifica.

Prin rezolvarea chestionarelor până se obțin răspunsuri corecte, elevul se autoevaluează, se autocorectează și în același timp învață. Pentru aplicațiile practice, resursa de timp se alocă în funcție de caracteristicile clasei, resurse materiale, respectarea normelor sanitare. Chestionarul pentru evaluare sumativă acoperă toate conținuturile, vizează competențele formate.

În lipsa internetului, se descarcă arhiva, se dezarhivează și se deschide fișierul inde.htm, resursa fiind folosită pe un calculator local. Poate fi folosită prin proiectare pentru întreaga clasă sau descărcată în calculatoarele elevilor.

Pentru învățământul online, elevii vor primi linkul corespunzător temei, fie postat pe Classroom, fie sub o altă formă. La orele online sincron, profesorul poate partaja ecranul cu resursa corespunzătoare. Se evită a se distribui linkul materialului centralizator pentru a nu pierde din curiozitate.

Pentru resursa propusă, voi propune în concurs și proiectul unității de învățare.


Marinela Mocanu, profesor de Informatică și TIC, Educație tehnologică

Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu”, Salcea, Suceava

Trimis la 19.01.2022 - 12:51


Materiale similare

Planificare calendaristică și proiectarea unităților de învățare, disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, cu integrarea resurselor educaționale deschise

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Documentele de planificare/proiectare respectă programa școlară și propun folosirea la clasă a manualului de ETAP, clasa a V-a, Editura Aramis, pentru care sunt coordonator al echipei de autori. În proiectarea unităților de învățare sunt integrate RED-uri, reaizate în calitate de expert RED

Curriculum adaptat pentru elev cu CES, Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Pentru elevii cu CES se elaborează curriculum adaptat de către profesorii care predau la clasă, cu sau fără sprijinul profesorului itinerant.