Fundația Orange

Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică

Concurs

Cucuianu Marița

Trimis la 27.12.2020

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, ISTORIE, GEOGRAFIE, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ ȘI TIC, EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, BIOLOGIE, LIMBI MODERNE, ALTĂ DISCIPLINĂ, DEZVOLTARE PERSONALĂ, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Acest material prezintă o selecție a instrumentelor web 2.0 ce pot fi folosite în procesul de predare - învățare - evaluare sincron și asincron, susținut de mine în cadrul a trei webinarii în perioada 22 - 24 iunie 2020 prin CCD Călărași. Material însoțit și de înregistrări video.Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Acest material poate răspunde nevoii cadrelor didactice de perfecționare a unor abilități de proiectare, elaborare și aplicare a instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică desfășurată atât în online, cât și face to face.

 Familiarizarea profesorilor cu aspecte practice privind utilizarea Social Media in Classroom;
 Formarea și dezvoltarea competențelor de predare - învățare - evaluare utilizând TIC;
 Cunoașterea și înțelegerea de către profesori a diferitelor tipuri de platforme, programe și utilizarea diferitelor medii sociale în sala de clasă;
 Stimularea interesului profesorilor pentru utilizarea mediilor sociale în sala de clasă.Cucuianu Marița, profesor de Matematică

Colegiul Național Neagoe Basarab, Oltenita, Călărași

Trimis la 27.12.2020 - 12:58


Materiale similare

Islamul

Istorie
ISTORIE, V

Material realizat în Genially, cuprinde o activitate interactivă pentru recapitularea/aprofundarea cunoștințelor însușite despre Islam.

Excretia la plante

Biologie
BIOLOGIE, VI

este un material util in predare la clasa a X sau pregatire pentru bacalaureat