Fundația Orange

Vine, vine primăvara!

Concurs

Ana-Maria Domokos-Uifalvi

Trimis la 23.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE

Materialul propus se poate utiliza la clasele I. și a II-a, în cadrul orelor de comunicare în limba română, atunci când se predau noțiuni despre primăvară, când se realizează portrete ale anotimpurilor în cuvinte, formă și culoare, descrierea unei flori, a unei păsări călătoare etc.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Materialul propus se poate utiliza la clasele I. și a II-a, în cadrul orelor de comunicare în limba română, atunci când se predau noțiuni despre primăvară, când se realizează portrete ale anotimpurilor în cuvinte, formă și culoare, descrierea unei flori, a unei păsări călătoare etc.

Competențele și activitățile vizate sunt:
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
- selectarea unor enunțuri/ imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat
- formularea unor întrebări și răspunsuri orale la întrebări legate de tema și mesajul textului audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/ serie de variante date
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
- executarea unor instrucțiuni în diferite tipuri de activități
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de
mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
- aplicații interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucțiunile sunt oferite verbal
- folosirea dicționarului pentru înțelegerea unor termeni/ expresii din mesajele orale în care contextul nu a oferit sensul noțiunilor
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații
concrete de comunicare
- oferirea unor informații despre sine, despre
familie, colegi, despre activitățile preferate etc.,
folosind enunțuri
- jocuri de rol
- reformularea unor propoziții prin schimbarea intonației sau a accentului, în funcție de scopul comunicării
- schimbarea topicii propoziției, cu accentuarea unor detalii ale mesajului transmis
- transformarea/ completarea unor enunțuri după modele date
- identificarea și corectarea greșelilor de exprimare
- formularea de enunțuri după ilustrații sau folosind cuvinte date
2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic
- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de imagini etc.


Ana-Maria Domokos-Uifalvi, profesor de Altă disciplină

Liceul Teoretic Teglas Gabor, Deva, Hunedoara

Trimis la 23.05.2023 - 16:46


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

Grupurile de litere - recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul realizat presupune o suită de exemple, exerciții, jocuri prin care elevii își reîmprospătează cunoștințele referitoare la grupurile de litere, folosirea corectă a acestora în diferite contexte