Fundația Orange

Webquest on rabbits

Concurs

BANDI MONIKA

Trimis la 07.02.2019

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VII, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Proiectul didactic ”Webquest on rabbits” este conceput pe formatul standard de implementare a instrumentelor ”Google for Education”. Proiectul didactic poate fi utilizat de orice profesor de limba engleză.Proiecte didactice


Documente


Proiectul didactic ”Webquest on rabbits” este gândit astfel încât să acopere aria de cunoștințe a elevilor cărora li se adresează și în același timp să le stârnească imaginația și dorința de a explora. Sunt respectate etapele lecției, informația este structurată astfel încât aceasta să fie asimilată gradat și să implice elevii în căutarea corectă a informației și a folosirii acesteia în expunerile planificate. Pe parcursul lecției sunt incluse și momente de relaxare controlată, care vin în sprijinul elevilor, începând cu fixarea posturii corecte la calculator și terminând lecția cu un moment de mișcare colectivă de ”dezmorțire”. Elevii sunt încurajați să lucreze în echipe, fiecare echipă având un rol diferit bine stabilit și care prin intermediul aplicației Google Docs face posibilă munca în paralel, adică elevii fiecărei grupe vor fi în stare să vizualizeze în timp real informațiile culese de celelalte grupe, astfel încât la finalul exercițiului grupele vor beneficia de ideile selectate de fiecare grupă în parte. Aceste informații vor fi salvate și trimise individual fiecărui elev pe adresa de e-mail și îi vor servi ca punct de plecare pentru rezolvarea temei pentru acasă (o prezentare Power Point) Activitățile din proiectul didactic facilitează atât interacțiunea între elevi, între grupele de elevi, cât și între elevi și profesor. Acesta din urmă are posibilitatea să intervină discret în procesul de învățare, folosind același Google Docs, monitorizând și îndrumând fluxul ideilor. Folosirea instrumentelor Google propuse în proiectul de lecție de către elevi conduce la încurajarea învățării autonome, la dezvoltarea gândirii critice și analitice prin abordarea creativă de tipul ”student friendly”. Activitățile propuse permit autoevaluarea cunoștințelor elevilor nu doar de limba engleză, ci și de biologie, zoologie, TIC, tema fiind abordată în context multidisciplinar.


Alte informații

Acest tip de abordare a unei lecții în aparență banală este rezultatul formării în cadrul a două cursuri interesante: ”Integrating technology in English Language Instruction” ( Londra, UK) și ”Utilizarea instrumentelor on-line în educație” ( Google for Education )
Proiectul de lecție și activitățile propuse au fost implementate în cadrul clubului de lectură Smart Readers Club, feedback-ul oferit de elevi încurajând planificarea a mai multor activități asemănătoare, cu implicarea a mai multor cadre didactice de specialități diferite.
https://www.youtube.com/watch?v=aDwzKfyXLhk&t=1s ( video secvențe din lecție și feedback)


BANDI MONIKA, profesor de Limbi moderne

Școala gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare, România, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 07.02.2019 - 21:22


Materiale similare

Protéger l’environnement

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VIII

Enrichir le lexique sur le thème de l’écologie
Décrire les bons gestes pour préserver la nature dans son quotidien

Le passé composé

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VII

Consolidarea cunostintelor de gramatica - Perfectul compus