Fundația Orange

a^2+b^2-2ab = (a-b)^2, a>b>0

Alte resurse

Falobov71

Trimis la 10.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

O demonstrație fără cuvinte, animată, realizată cu GeoGebra.


Alte materiale educaționale


https://www.geogebra.org/m/wbdtzhsc

Materialul conține o demonstrație geometrică, cu ajutorul ariilor, a formulei de restrângere ca pătrat al diferenței a două numere reale, pozitive.


Falobov71, profesor de Matematică

Școala gimnazială Biertan, România, Mediaș, Sibiu

Trimis la 10.02.2020 - 20:11


Materiale similare

Scoaterea factorilor de sub radical

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Materialul realizat în PowerPoint este conceput pentru predarea online, interactivă, pentru clasa a 7-a. Competențe specifice vizate:
- Identificarea relației între puterea cu exponent 2 și rădăcina pătrată a unui număr natural;
- Utilizarea algoritmului de introducerea/scoaterea factorilor de sub radica

Pregătirea evaluării naționale prin rezolvare interactivă a subiectelor propuse pentru proba scrisă

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Aplicația propusă este utilă elevilor din clasa a VIII-a pentru pregătirea evaluării naționale. Poate fi folosită de către profesor prin integrarea ei într-o lecție, susținută fie în sala de clasă, fie online sau de către elev în activitatea de pregătire individuală a evaluării naționale.