Fundația Orange

a^2+b^2-2ab = (a-b)^2, a>b>0

Alte resurse

Falobov71

Trimis la 10.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

O demonstrație fără cuvinte, animată, realizată cu GeoGebra.


Alte materiale educaționale


https://www.geogebra.org/m/wbdtzhsc

Materialul conține o demonstrație geometrică, cu ajutorul ariilor, a formulei de restrângere ca pătrat al diferenței a două numere reale, pozitive.


Falobov71, profesor de Matematică

Școala gimnazială Biertan, România, Mediaș, Sibiu

Trimis la 10.02.2020 - 20:11


Materiale similare

Funcțiile trigonometrice în triunghiul dreptunghic

Matematică
MATEMATICĂ, VII

În triunghiul dreptunghic lucrăm, de regulă, cu relațiile metrice și funcțiile trigonometrice exprimate cu ajutorul laturilor. În acest material avem lucruri teoretice, absolut necesare despre aceste funcții trigonometrice, dar și mai multe probleme rezolvate în întregime.

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).