Fundația Orange

a^2+b^2-2ab = (a-b)^2, a>b>0

Alte resurse

Falobov71

Trimis la 10.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

O demonstrație fără cuvinte, animată, realizată cu GeoGebra.


Alte materiale educaționale


https://www.geogebra.org/m/wbdtzhsc

Materialul conține o demonstrație geometrică, cu ajutorul ariilor, a formulei de restrângere ca pătrat al diferenței a două numere reale, pozitive.


Falobov71, profesor de Matematică

Școala gimnazială Biertan, România, Mediaș, Sibiu

Trimis la 10.02.2020 - 20:11


Materiale similare

Sisteme de ecuații

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII

GeoGebra este o aplicație foarte utilă. Oferă posibilitatea folosirii ei atât în geometrie, cât și în algebră. Am propus folosirea ei pentru rezolvarea sistemelor de două ecuații cu două necunoscute.

Scoaterea factorilor de sub radical

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Materialul realizat în PowerPoint este conceput pentru predarea online, interactivă, pentru clasa a 7-a. Competențe specifice vizate:
- Identificarea relației între puterea cu exponent 2 și rădăcina pătrată a unui număr natural;
- Utilizarea algoritmului de introducerea/scoaterea factorilor de sub radica