Fundația Orange

Materiale Digitaliada


Această secțiune cuprinde materialele digitale educaționale realizate în cadrul tuturor edițiilor proiectului Digitaliada, de către profesorii și autorii parteneri Digitaliada.

Echipa Digitaliada recomandă 235 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, grupate în culegeri pe ani și semestre de studiu. Culegerile Digitaliada au și versiuni traduse în limba maghiară.

Aplicațiile recomandate de către experții din proiect urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele din învățământul primar, cât și la orele din învățământul gimnazial. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Echipa Digitaliada vă propune o serie de evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică din învățământul gimnazial. Evaluările digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Această secțiune include: Ghidul Școlii Digitale care conține recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul programului Digitaliada în perioada 2016-2021, Ghidul de utilizare a Tablei interactive care conține îndrumări pentru profesori privind utilizarea tablei interactive în școală și 12 ghiduri pentru predarea disciplinelor Limba și literatura română, Matematică și Informatică și TIC cu ajutorul metodelor digitale la clasele de gimnaziu. Cele 12 ghiduri sunt dezvoltate de profesorii din școlile Digitaliada sub coordonarea expertului educațional Digitaliada, iar cele pentru disciplinele Matematică și Informatică și TIC au și versiuni traduse în limba maghiară.

Tutorialele pentru predarea matematicii cu ajutorul instrumentelor digitale sunt dezvoltate pentru nivelul mediu spre avansat, în funcție de clasă (V-VIII), semestru (I, II), atât pentru Algebră, cât și pentru Geometrie și vin în completarea materialelor educaționale propuse de platforma Digitaliada. Resursele educaționale sunt destinate cadrelor didactice pentru facilitarea procesului de predare, precum și pentru consolidarea cunoștințelor și crearea de competențe pentru elev

Tutoriale video pentru predarea matematicii cu instrumente digitale (cu filtre pe categorii)

Echipa Digitaliada vă propune o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii și TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă.

Utilizând filtrele de mai jos, poți căuta materiale indicând disciplina, clasa, categoria, tipul de lecție, gradul de dificultate sau județul, poți vizualiza materialele educaționale digitale după unul sau mai multe criterii.

Proiecte didactice Matematică pentru clasa a 5-a

Unități de măsură pentru arie. Aria pătratului. Aria dreptunghiului. Transformări ale unităților de măsură

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru dobândirea de noi cunoștințe despre aria pătratului și a dreptunghiului.

Transformarea unei fracții ordinare într-o fracție zecimală. Periodicitate

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru dobândirea de noi cunoștințe privind transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale și periodicitate.

Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare și/sau cu linii. Media unui set de date statistice

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, despre elementele de organizare a datelor statistice.

Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic despre media aritmetică a numerelor naturale și proprietățile ei.

Figuri congruente. Axa de simetrie

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea cunoștințelor despre figuri congruente și axe de simetrie ale figurilor geometrice.

Divizibilitatea numerelor naturale - Aplicații

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, pentru fixarea noțiunilor de divizor multiplu, criterii de divizibilitate, numere prime, numere compuse.

Înmulțirea fracțiilor ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea noțiunilor de înmulțire a fracțiilor ordinare și proprietăți ale înmulțirii.

Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic privind adunarea și scăderea fracțiilor ordinare.

Împărțirea fracțiilor ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea noțiunii de împărțire a fracțiilor ordinare, utilizând jocul Fractions.

Împărțirea numerelor naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, privind împărțirea numerelor naturale.

Ridicarea la putere a unui număr natural

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic privind însușirea noțiunilor de ridicare la putere cu exponent număr natural a unui număr natural.

Înmulțirea numerelor naturale. Proprietăți

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea noțiunilor de înmulțire a numerelor naturale, prin jocul digital Math Master.