Fundația Orange

Materiale Digitaliada


Această secțiune cuprinde materialele digitale educaționale realizate în cadrul tuturor edițiilor proiectului Digitaliada, de către profesorii și autorii parteneri Digitaliada.

Echipa Digitaliada recomandă 235 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, grupate în culegeri pe ani și semestre de studiu. Culegerile Digitaliada au și versiuni traduse în limba maghiară.

Aplicațiile recomandate de către experții din proiect urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele din învățământul primar, cât și la orele din învățământul gimnazial. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Echipa Digitaliada vă propune o serie de evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică din învățământul gimnazial. Evaluările digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Această secțiune include: Ghidul Școlii Digitale care conține recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul programului Digitaliada în perioada 2016-2021, Ghidul de utilizare a Tablei interactive care conține îndrumări pentru profesori privind utilizarea tablei interactive în școală și 12 ghiduri pentru predarea disciplinelor Limba și literatura română, Matematică și Informatică și TIC cu ajutorul metodelor digitale la clasele de gimnaziu. Cele 12 ghiduri sunt dezvoltate de profesorii din școlile Digitaliada sub coordonarea expertului educațional Digitaliada, iar cele pentru disciplinele Matematică și Informatică și TIC au și versiuni traduse în limba maghiară.

Tutorialele pentru predarea matematicii cu ajutorul instrumentelor digitale sunt dezvoltate pentru nivelul mediu spre avansat, în funcție de clasă (V-VIII), semestru (I, II), atât pentru Algebră, cât și pentru Geometrie și vin în completarea materialelor educaționale propuse de platforma Digitaliada. Resursele educaționale sunt destinate cadrelor didactice pentru facilitarea procesului de predare, precum și pentru consolidarea cunoștințelor și crearea de competențe pentru elev

Tutoriale video pentru predarea matematicii cu instrumente digitale (cu filtre pe categorii)

Echipa Digitaliada vă propune o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii și TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă.

Utilizând filtrele de mai jos, poți căuta materiale indicând disciplina, clasa, categoria, tipul de lecție, gradul de dificultate sau județul, poți vizualiza materialele educaționale digitale după unul sau mai multe criterii.

Proiecte didactice Matematică pentru clasa a 6-a

Cercul. Elemente în cerc. Coarda, arc, unghi la centru

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru descrierea, construirea și calcularea lungimii de laturi, măsuri de unghiuri și măsuri de arce.

Mulțimea numerelor întregi. Scăderea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru scăderea numerelor întregi.

Mulțimea numerelor întregi. Operații cu numere întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru operații cu numere întregi.

Mulțimea numerelor întregi. Înmulțirea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru înmulțirea numerelor întregi.

Inecuații în Z

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru ecuații și inecuații în Z.

Mulțimea numerelor întregi. Împărțirea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru împărțirea numerelor întregi.

Ecuații și inecuații în Z

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru ecuațiile în Z.

Elemente de organizare a datelor. Reprezentarea datelor prin grafice. Probabilități

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru organizarea datelor statistice.

Ecuații în mulțimea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru dobândirea de noi cunoștințe a ecuațiilor de forma ax+b=0, unde a și b sunt numere întregi.

Perpendicularitate. Aria unui triunghi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru determinarea și exersarea formulei de calcul a ariei unui triunghi, folosind aria pătratului și dreptunghiului.

Mulțimea numerelor întregi. Adunarea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru exersarea operației de adunare a numerelor întregi.

Triunghiul

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru învățarea noțiunilor legate de identificarea triunghiurilor, clasificarea triunghiurilor după unghiuri respectiv laturi, perimetrul și semiperimetrul triunghiului.