Fundația Orange

Materiale Digitaliada


Această secțiune cuprinde materialele digitale educaționale realizate în cadrul tuturor edițiilor proiectului Digitaliada, de către profesorii și autorii parteneri Digitaliada.

Pentru anul școlar 2019-2020, aplicațiile recomandate de către experții din proiect urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

NOU: Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele din învățământul primar, cât și la orele de din învățământul gimnazial. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

NOU: Echipa Digitaliada vă propune o serie de evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică din învățământul gimnazial. Evaluările digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Ghidurile pentru predarea matematicii și TIC la clasele de gimnaziu includ recomandări privind utilizarea aplicațiilor la clasă. Cele 8 ghidurile pentru fiecare clasă de gimnaziu sunt dezvoltate de profesorii din școlile Digitaliada sub coordonarea experților educaționali ai Digitaliada.

Tutorialele pentru predarea matematicii cu ajutorul instrumentelor digitale sunt dezvoltate pentru nivelul mediu spre avansat, în funcție de clasă (V-VIII), semestru (I, II), atât pentru Algebră, cât și pentru Geometrie și vin în completarea materialelor educaționale propuse de platforma Digitaliada. Resursele educaționale sunt destinate cadrelor didactice pentru facilitarea procesului de predare, precum și pentru consolidarea cunoștințelor și crearea de competențe pentru elev

Tutoriale video pentru predarea matematicii cu instrumente digitale (cu filtre pe categorii)

Echipa Digitaliada vă propune o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii și TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă.


Unități de măsură pentru arie. Aria pătratului. Aria dreptunghiului. Transformări ale unităților de măsură

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru dobândirea de noi cunoștințe despre aria pătratului și a dreptunghiului.

Mai mult
Digitaliada
București

Transformarea unei fracții ordinare într-o fracție zecimală. Periodicitate

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru dobândirea de noi cunoștințe privind transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale și periodicitate.

Mai mult
Digitaliada
București

Probleme de organizare a datelor. Frecvența. Date statistice organizate în tabele, grafice cu bare și/sau cu linii. Media unui set de date statistice

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, despre elementele de organizare a datelor statistice.

Mai mult
Digitaliada
București

Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic despre media aritmetică a numerelor naturale și proprietățile ei.

Mai mult
Digitaliada
București

Figuri congruente. Axa de simetrie

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea cunoștințelor despre figuri congruente și axe de simetrie ale figurilor geometrice.

Mai mult
Digitaliada
București

Divizibilitatea numerelor naturale - Aplicații

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, pentru fixarea noțiunilor de divizor multiplu, criterii de divizibilitate, numere prime, numere compuse.

Mai mult
Digitaliada
București

Înmulțirea fracțiilor ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea noțiunilor de înmulțire a fracțiilor ordinare și proprietăți ale înmulțirii.

Mai mult
Digitaliada
București

Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic privind adunarea și scăderea fracțiilor ordinare.

Mai mult
Digitaliada
București

Împărțirea fracțiilor ordinare

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea noțiunii de împărțire a fracțiilor ordinare, utilizând jocul Fractions.

Mai mult
Digitaliada
București

Împărțirea numerelor naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, privind împărțirea numerelor naturale.

Mai mult
Digitaliada
București

Ridicarea la putere a unui număr natural

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic privind însușirea noțiunilor de ridicare la putere cu exponent număr natural a unui număr natural.

Mai mult
Digitaliada
București

Înmulțirea numerelor naturale. Proprietăți

Matematică
MATEMATICĂ, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru însușirea noțiunilor de înmulțire a numerelor naturale, prin jocul digital Math Master.

Mai mult
Digitaliada
București
Pagina
din 2