Fundația Orange

Materiale Digitaliada


Această secțiune cuprinde materialele digitale educaționale realizate în cadrul tuturor edițiilor proiectului Digitaliada, de către profesorii și autorii parteneri Digitaliada.

Echipa Digitaliada recomandă 235 de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial, demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, grupate în culegeri pe ani și semestre de studiu. Culegerile Digitaliada au și versiuni traduse în limba maghiară.

Aplicațiile recomandate de către experții din proiect urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele din învățământul primar, cât și la orele din învățământul gimnazial. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Echipa Digitaliada vă propune o serie de evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică din învățământul gimnazial. Evaluările digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.

Această secțiune include: Ghidul Școlii Digitale care conține recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul programului Digitaliada în perioada 2016-2021, Ghidul de utilizare a Tablei interactive care conține îndrumări pentru profesori privind utilizarea tablei interactive în școală și 12 ghiduri pentru predarea disciplinelor Limba și literatura română, Matematică și Informatică și TIC cu ajutorul metodelor digitale la clasele de gimnaziu. Cele 12 ghiduri sunt dezvoltate de profesorii din școlile Digitaliada sub coordonarea expertului educațional Digitaliada, iar cele pentru disciplinele Matematică și Informatică și TIC au și versiuni traduse în limba maghiară.

Tutorialele pentru predarea matematicii cu ajutorul instrumentelor digitale sunt dezvoltate pentru nivelul mediu spre avansat, în funcție de clasă (V-VIII), semestru (I, II), atât pentru Algebră, cât și pentru Geometrie și vin în completarea materialelor educaționale propuse de platforma Digitaliada. Resursele educaționale sunt destinate cadrelor didactice pentru facilitarea procesului de predare, precum și pentru consolidarea cunoștințelor și crearea de competențe pentru elev

Tutoriale video pentru predarea matematicii cu instrumente digitale (cu filtre pe categorii)

Echipa Digitaliada vă propune o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii și TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă.

Proiecte didactice Informatică și TIC pentru clasa a 5-a

Elemente de interfață specifice mediului grafic Tynker

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru familiarizarea cu interfața aplicației Tynker.

Miniproiect în ScratchJr.

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru aplicarea cunoștințele dobândite despre programarea obiectuală.

Recapitulare - Algoritmi

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru fixarea unor noțiuni teoretice și practice despre algoritmi.

Reprezentarea structurilor. Mișcarea personajelor

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru reprezentarea structurilor și a poveștilor interactive, utilizând aplicația Tynker.

Noțiunea de structură alternativă - forma de reprezentare într-un mediu grafic

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru noțiunea de structură alternativă - forma de reprezentare într-un mediu grafic, utilizând aplicația Tynker.

Noțiunea de structură secvențială - forma de reprezentare într-un mediu grafic

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a privind noțiunea de structură secvențială - forma de reprezentare într-un mediu grafic, utilizând aplicația Tynker.

Algoritmi. Clasificarea datelor

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a privind noțiunile de algoritmi și clasificarea datelor, utilizând aplicațiile Scratch și Lightbot.

Noțiuni de constantă, variabilă. Expresii

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru clasa a V-a, privind noțiunile de constantă, variabilă, expresii.

Algoritmi - noțiuni generale

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru învățarea noțiunii de algoritm.

Algoritmi cu aplicația Lightbot Loops

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru învățarea noțiunii de „structură repetitivă” și utilizarea acesteia.

Algoritmi cu aplicația Lightbot Procedure

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru învățarea noțiunii de procedură și utilizarea blocurilor procedurale.

Algoritmi cu aplicația Lightbot Basic

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru învățarea structurii liniare.