Fundația Orange

Materiale Digitaliada


Această secțiune cuprinde toate materialele realizate în cadrul ambelor ediții ale proiectului #Digitaliada, de profesorii și autorii parteneri #Digitaliada. 


Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice.

Mai mult
Digitaliada
București

Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii. Teorema catetei. Teorema lui Pitagora, reciproca teoremei lui Pitagora

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru exersarea calculului proiecțiilor catetelor pe ipotenuză în triunghiul dreptunghic și aplicarea formulelor pentru calculul acestora.

Mai mult
Digitaliada
București

Aria și perimetrul unor figuri geometrice. Cerc

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru aria și perimetrul unor figuri geometrice.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Scăderea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru scăderea numerelor întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Operații cu numere întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru operații cu numere întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Înmulțirea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru înmulțirea numerelor întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Inecuații în Z

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru ecuații și inecuații în Z.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Împărțirea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru împărțirea numerelor întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Ecuații în Z. Ecuații și inecuații în Z

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru ecuațiile în Z.

Mai mult
Digitaliada
București

Elemente de organizare a datelor. Reprezentarea datelor prin grafice. Probabilități

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru organizarea datelor statistice.

Mai mult
Digitaliada
București

Ecuații în mulțimea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru dobândirea de noi cunoștințe a ecuațiilor de forma ax+b=0, unde a și b sunt numere întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Perpendicularitate. Aria unui triunghi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru determinarea și exersarea formulei de calcul a ariei unui triunghi, folosind aria pătratului și dreptunghiului.

Mai mult
Digitaliada
București
Pagina
din 11