Fundația Orange

Materiale Digitaliada


Această secțiune cuprinde toate materialele realizate în cadrul tuturor edițiilor proiectului Digitaliada, de profesorii și autorii parteneri Digitaliada.

Pentru anul școlar 2018-2019, aplicațiile recomandate de către experții din proiect urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

Aplicații Digitaliada 2018-2019

Echipa Digitaliada vă propune o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii și TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă. Acestea pot fi accesate mai jos.

Proiecte didactice

Ghidurile pentru predarea matematicii și TIC la clasele de gimnaziu includ recomandări privind utilizarea aplicațiilor la clasă. Ghidurile dezvoltate de profesorii Digitaliada pot fi consultate accesând link-ul de mai jos.

 Sisteme de două ecuații de gradul I, cu două necunoscute

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru sisteme de două ecuații de gradul I, cu două necunoscute.

Mai mult
Digitaliada
București

Ecuații de gradul I cu o necunoscută

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru ecuații de gradul I cu o necunoscută.

Mai mult
Digitaliada
București

Cerc. Segment. Unghi, triunghi și patrulater înscris în cerc

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru Cerc. Segment. Unghi, triunghi și patrulater înscris în cerc.

Mai mult
Digitaliada
București

Cercul. Elemente în cerc. Coarda, arc, unghi la centru

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru descrierea, construirea și calcularea lungimii de laturi, măsuri de unghiuri și măsuri de arce.

Mai mult
Digitaliada
București

Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice.

Mai mult
Digitaliada
București

Proiecții ortogonale pe o dreaptă. Teorema înălțimii. Teorema catetei. Teorema lui Pitagora, reciproca teoremei lui Pitagora

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru exersarea calculului proiecțiilor catetelor pe ipotenuză în triunghiul dreptunghic și aplicarea formulelor pentru calculul acestora.

Mai mult
Digitaliada
București

Aria și perimetrul unor figuri geometrice. Cerc

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru aria și perimetrul unor figuri geometrice.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Scăderea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru scăderea numerelor întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Operații cu numere întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru operații cu numere întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Înmulțirea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru înmulțirea numerelor întregi.

Mai mult
Digitaliada
București

Inecuații în Z

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru ecuații și inecuații în Z.

Mai mult
Digitaliada
București

Mulțimea numerelor întregi. Împărțirea numerelor întregi

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Echipa Digitaliada vă propune un proiect didactic pentru împărțirea numerelor întregi.

Mai mult
Digitaliada
București
Pagina
din 9