Fundația Orange

Filtrarea avansată a datelor în Microsoft Excel

Concurs

Lazăr Emil

Trimis la 22.02.2018

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VII AVANSAT PREDARE, EVALUARE

Lecție de consolidare a cunoștințelor și însușire de cunoștințe noi, clasa a VII-a, disciplina ”Informatică și TIC”, unitatea de învățare: ”calcul tabelar”.


Proiecte didactice


Documente


Competențe generale: elaborarea de produse informatice care să dezvolte spiritul inventiv și creativitatea.
Competențe specifice:
- cunoașterea principiilor de utilizare elementară a aplicațiilor de calcul tabelar
- aplicarea operațiilor necesare calculului tabelar
- elaborarea de produse specifice utilizând aplicații de calcul tabelar


Lazăr Emil, profesor de Informatică și TIC

Școala Gimnazială Chiojdeni, Romania, Chiojdeni, Vrancea

Trimis la 22.02.2018 - 18:39


Materiale similare

Stop spam! / Opriți spam-ul!

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VII, VIII

Acest proiect de lecție se adresează profesorilor care predau limba engleză sau cursuri opționale integrate (la nivelul mai multor arii curriculare), în acest caz fiind vorba de Limbă și comunicare (limba engleza) și Tehnologii (TIC).

Secure Passwords / Parole sigure

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI, VII, VIII

Acest proiect didactic se adresează profesorilor care predau limba engleză sau opționale integrate (la nivelul mai multor arii curriculare), în acest caz fiind vorba de Limbă și comunicare (Limba engleză) și Tehnologii (TIC).