Fundația Orange

Termeni și condiții


Website-ul www.digitaliada.ro (denumit în continuare „Digitaliada.ro”, „website-ul”, „site-ul”) este proprietatea Fundației Orange și este dezvoltat în cadrul Proiectului Digitaliada („Digitaliada”), avizat de Ministerul Educației Naționale (nr. 9912M/26.08.2019).

Fundația Orange este o organizație non-profit de naționalitate română, funcționând în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrată în Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor sub nr. 5/28.02.2012, CIF 29937530, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu, Nr. 47-53, etaj 10, birou E13.

Prin accesarea și utilizarea Digitaliada.ro, utilizatorul susține, garantează, respectă și este de acord cu prevederile Termenilor și Condițiilor, prezentate mai jos:

 

Secțiuni și Servicii

Digitaliada.ro funcționează ca un hub online de resurse educaționale deschise pentru școlile din România, indiferent dacă fac parte sau nu din școlile înrolate în Proiectul Digitaliada și își propune să atragă și să pună la dispoziția directorilor, profesorilor, părinților și elevilor resurse educaționale în format digital.

De asemenea, website-ul pune la dispoziție informații despre edițiile Proiectului Digitaliada și școlile participante. Secțiunea Media oferă informații din domeniul educației digitale și despre Digitaliada, având în centrul atenției oamenii și poveștile lor.

Secțiuni precum Ghidul de utilizare a site-ului, Regulamentul de desfășurare a edițiilor concursurilor online Digitaliada (Regulamentul Concursului”) împreună cu orice anexe aferente fac parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

Secțiunea Învățare și testare online pune la dispoziție un cadru interactiv, în timp real, de predare - consolidare și testare.

Secțiunea eConținut pune la dispoziția creatorilor de conținut digital două subsecțiuni:

Materiale în concurs – în această subsecțiune sunt invitați să-și înscrie materialele digitale toți cei care au creat astfel de materiale și doresc să le înscrie în una din cele patru categorii din concurs respectând toate criteriile stabilite în Regulamentul Concursului.

Alte resurse - în această subsecțiune sunt invitați să publice materiale digitale dedicate procesului educațional de la clasele I - VIII, toți cei care au creat astfel de materiale, dar care nu se califică la categoriile din concurs, nu doresc să le înscrie în concurs, sau care fac parte din școlile Proiectului Digitaliada.

Utilizatorii website-ului pot să își deschidă un Cont de utilizator care va permite folosirea unor funcțiuni precum abonarea la newsletter, înscrierea în concurs și încărcarea materialelor digitale, sau încărcarea materialelor digitale în afara concursului. Participarea la concurs este condiționată de crearea unui cont de utilizator, completarea formularelor și încărcarea materialelor pe Digitaliada.ro.

Utilizatorii website-ului se pot abona la newsletter din contul de utilizator, în baza consimțământului acordat pentru, dar fără limitare la, primirea de materiale educaționale de pe Digitaliada.ro, noutăți din cadrul Proiectului Digitaliada și de pe Digitaliada.ro, oferte de publicitate și marketing.

Website-ul Digitaliada.ro este destinat exclusiv uzului educațional și trebuie utilizat cu respectarea Termenilor și Condițiilor și a legislației aplicabile.

Utilizatorul poate renunța în orice moment la utilizarea website-ului și/sau la serviciile oferite de Digitaliada.ro cum ar fi contul de utilizator sau abonarea la newsletter. Pentru orice sesizări sau întrebări cu privire la funcționarea website-ului, puteți trimite un email la info@digitaliada.ro, iar pentru a afla cum sunt prelucrate datele cu caracter personal și drepturile de care beneficiază persoanele vizate conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal și modul în care aceste drepturi pot fi exercitate vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate.

 

Drepturi de proprietate

Fundația Orange sau orice alte entități juridice subcontractate pentru a oferi servicii în cadrul Proiectului Digitaliada și/sau pe Digitaliada.ro nu sunt responsabile în niciun fel de materialele încărcate și nu dețin niciun drept de proprietate intelectuală sau de orice altă natură sau vreo responsabilitate asupra acestor materiale. Conținutul încărcat pe website este protejat de legislația europeană și românească aplicabile.

Responsabilitatea cu privire la conținutul postat aparține în totalitate utilizatorului. Materialele încărcate pe site trebuie să fie originale și să respecte drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate și să nu contravină reglementărilor legislației europene și românești cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile de proprietate asupra materialelor înscrise pe Digitaliada.ro aparține autorilor acestora, iar condițiile de înscriere a acestor materiale pe website sunt prezentate în Regulamentul Concursului. Utilizatorul, care este și autorul materialelor încărcate în subsecțiunile Materiale în concurs sau Alte Resurse, înțelege și este de acord că materialele încărcate pe website vor fi puse la dispoziția tuturor utilizatorilor online pentru a fi folosite în mod gratuit în activități de învățare și acordă Fundației Orange o licență gratuită, neexclusivă și nelimitată de utilizare.

Toate drepturile de proprietate asupra www.digitaliada.ro și a Proiectului Digitaliada incluzând, fără a se limita la, concepția și formatul acestora, aparțin Fundației Orange.

 

Desfășurarea Concursului online Digitaliada

Fiecare ediție online a Concursului Digitaliada se desfășoară conform prevederilor Regulamentului Concursului corespunzător respectivei ediții, pus la dispoziția utilizatorilor prin intermediul website-ului.

 

Siguranța online

Utilizatorul este singurul responsabil de securitatea și confidențialitatea contului, a link-urilor, parolelor și a echipamentelor folosite pentru accesarea site-ului. Fundația Orange recomandă utilizarea, pentru contul Digitaliada.ro, a unei parole robuste, de minim 8 caractere, care să cuprindă o combinație unică de litere, numere și simboluri. Utilizatorul nu trebuie să comunice nimănui această parolă și să o introducă în momentul autentificării într-o manieră în care să nu poată fi văzută de alte persoane.

Accesarea oricărui link care îl redirecționează pe utilizator în afara Digitaliada.ro, către un website aparținând unei terțe părți, implică intrarea utilizatorului sub guvernarea Termenilor și Condițiilor acelei terțe părți.

Fundația Orange nu este responsabilă cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare a website-urilor terților, fiecare organizație având dreptul de a-și stabili propriii termeni și politici de confidențialitate. Fundația Orange recomandă consultarea termenilor și condițiilor și politicilor de confidențialitate ale terților înainte de a accepta utilizarea serviciilor acestora.

Fundația Orange poate bloca sau suspenda, parțial sau total, accesul utilizatorilor la Digitaliada.ro, pentru nerespectarea Termenilor și Condițiilor, în special atunci când se impune pentru asigurarea securității website-ului precum și pentru protecția față de conținutul ilegal sau vătămător și comportamentul abuziv online.

 

Comentariile

Comentariile postate pe site nu pot conține niciun element ilegal ori vătămător, conținut publicitar, mesaje indecente, informații confidențiale, date personale (cum ar fi, dar nu limitat la, numere de telefon, adrese de email, CNP) și trebuie să păstreze un limbaj civilizat, fără jigniri sau incitare la violență sau ură de orice fel. Comentariile care nu întrunesc condițiile generale prezentate mai sus vor fi șterse în mod irecuperabil de moderatorii Digitaliada.ro. Comentariile postate devin proprietatea Fundației Orange.

 

Vârsta utilizatorului

Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani trebuie să aibă acordul părintelui sau al titularului răspunderii părintești pentru utilizarea website-ului www.digitaliada.ro. Părintele sau titularul răspunderii părintești care își dă acordul ca minorul să utilizeze website-ul este responsabil pentru utilizarea serviciilor de către copil, iar Termenii și Condițiile, Politicile de Confidențialitate și de Cookie-uri ale site-ului îi sunt aplicabile.

Înscrierea în Concursul de materiale digitale este permis persoanelor care au împlinit vârsta de 14 numai cu acordul scris al părintelui sau al titularului răspunderii părintești.

 

Despăgubiri

În cazul în care Fundația Orange și/sau orice alte entități juridice subcontractate pentru a oferi servicii în cadrul Proiectului Digitaliada și/sau pe Digitaliada.ro suportă pierderi de orice fel ca urmare a încălcării de către utilizator a Termenilor și Condițiilor Digitaliada.ro și/sau a legilor românești sau europene, utilizatorul care este responsabil de producerea acestor pierderi va despăgubi integral Fundația Orange și/sau subcontractorii.

 

Legea aplicabilă

Prezentele Termeni și Condiții sunt guvernate de legislația României.

 

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Termenii și Condițiile Digitaliada.ro împreună cu orice anexe, ghiduri sau regulamente care constituie parte integrantă a acestora, pot fi modificate sau actualizate la anumite intervale de timp fără o notificare expresă și prealabilă. Ultima versiune existentă pe site înlocuiește versiunile anterioare.

V1.12.11.2020 (uz public)