Fundația Orange

Manual electronic de TIC (Crearea paginilor Web)

Concurs

Violeta Drăgan

Trimis la 03.11.2020

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Manualul electronic este destinat elevilor care studiază limbajul HTML, respectiv un editor specializat în crearea paginilor Web. Manualul cuprinde trei capitole: Limbajul HTML5, Adobe Dreamweaver CS6 și Managementul proiectelor școlare.


Alte materiale educaționale


Documente


Deoarece tehnologia informației și a comunicațiilor este într-o dinamică continuă, actualizarea permanentă a noțiunilor teoretice și a platformelor de lucru a creat premisele elaborării manualului electronic de TIC care este publicat la adresa: https://manualelectronictic.wordpress.com/

Un manual, care conține corect structurate unitățile de învățare din programa școlară, ușurează atât munca profesorului, de pregătire a lecțiilor, cât și munca elevului, de aprofundare a cunoștințelor nou predate și de realizare corectă a temelor pentru acasă.

Totodată, un alt avantaj al lucrului cu un manual electronic îl constituie posibilitatea interacțiunii în timp real, în afara orelor de curs, dintre cadrul didactic și elevii săi, pe baza conținuturilor tematice prezentate în site.


Violeta Drăgan, profesor de Informatică și TIC

Colegiul Silvic „Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc, Suceava

Trimis la 03.11.2020 - 09:19


Materiale similare

Mulțimea numerelor întregi

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, VI, VIII

Aceste material este o recapitulare a numerelor întregi, utilă atât elevilor clasei a VI-a cât și elevilor clasei a VIII-a care se pregătesc pentru examenele naționale.

Arhitectura calculatorului

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, VIII

Prezentare power point despre arhitectura calculatorului.