Fundația Orange

(Mențiune, ediția 2016-2017) 3, 2, 1…Start către planeta Marte! V 2.0

Concurs

Tănăsescu Gabriela-Violeta

Trimis la 22.01.2017

Interdisciplinar
GEOGRAFIE, FIZICĂ, VII, VIII AVANSAT CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Lecția propusă este utilă pentru descoperirea diferitelor caracteristici ale sistemului solar, în special a planetei Marte, folsind platforma Inspiring Science Education / portal.opendiscoveryspace.eu și a instrumentului e-learning Google Earth / earth.google.com ce ne transpune într-o realitate virtuală în care putem explora lucruri noi referitoare la tematica abordată.
Datorită complexității subiectului propus, planul de lecție poate fi folosit inter și/sau transdisciplinar - astronomie, tehnologie, geografie, fizică, biologie, istorie, etc., motivarea elevilor și atitudinea pozitivă reprezentând punctul de plecare al acestui demers didactic. Pornind de la conținutul științific și folosind aplicațiile propuse, elevii vor fi implicați individual sau pe echipe în activități de colaborare, comunicare, creație care se vor materializa în realizarea mai multor materiale digitale transdisciplinare cu implicare în viața reală.Proiecte didactice


Documente


Alte informații

Versiuni asemănătoare au participat la diferite competiții naționale (Inspiring Science Education ) și internaționale (Go-Lab Teacher Contest “Teaching through Inquiry”, The Teamwork, Training and Technology Network - Teachers’ contest “Attractive science education”) unde au obținut premii.


Tănăsescu Gabriela-Violeta, profesor de Informatică și TIC

Liceul Teoretic , România, Constanța, Constanța

Trimis la 22.01.2017 - 18:42


1 comentariu

avatar

Lecție interdisciplinara

de Mirela Loredane | 10.04.2017 18:46

O Lecție ce sigur va prezenta succes la elevi!

Răspunde

Materiale similare

Diversitatea populației Asiei

Geografie
GEOGRAFIE, VII

Materialul prezintă designul activității de învățare „Diversitatea populației Asiei” și vizează înțelegerea necesității utilizării metodelor de analiză cartografică a realității înconjurătoare.

Relieful Carpaților - proiect de lecție

Geografie
GEOGRAFIE, VIII

- proiectul este prezentat în power point;
- proiectul conține materiale cartografice alcătuite într-o manieră sintetică și adecvată conținuturilor parcurse;
- în etapa de evaluare este propus un test realizat pe platforma Kahoot.