Fundația Orange

Proiect de lecție

Alte resurse

Murășan-Givadă

Trimis la 01.03.2020

Istorie
ISTORIE, V ÎNCEPĂTOR CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiect de lecție cu titlul Geto-dacii, pentru clasa a V-a, lecție de tip recapitulare, sistematizare a cunoștințelor.


Proiecte didactice


Documente


În demersul didactic am ținut cont de recomandările programei școlare/2017, competențele specifice 1.3., 2.1., 2.3., 3.2., 4.2., selectând patru obiective operaționale. Recapitularea lecției se realizează prin metoda R.A.I. și pe baza aplicațiilor sugerate de manualul digital.


Murășan-Givadă, profesor de Istorie

Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița, România, Mercina, Caraș-Severin

Trimis la 01.03.2020 - 08:47


Materiale similare

Popoare și civilizații pe harta Orientului antic - Egiptul antic

Istorie
ISTORIE, V

Acest material poate fi utilizat în cadrul capitolului Orientul antic.

Criza Imperiului Roman. Creștinismul de la Constantin cel Mare la Theodosius I

Istorie
ISTORIE, V

Lectia este mixtă. Am utilizat atât metode tradiționale, cât și metode moderne de predare-învățare-evaluare. Materialele didactice au facilitat procesul de înțelegere și însușire a noilor cunoștințe de către elevii claselor a V-a.