Fundația Orange

Tutoriale de utilizare a aplicației ArcGIS Online în predarea și învățarea geografiei

Concurs

Aurora Dumitrescu

Trimis la 19.01.2022

Geografie
GEOGRAFIE, V, VI, VII, VIII ÎNCEPĂTOR PREDARE

Geografia ca disciplină integrează aplicații și limbaje ale Sistemului Informațional Geografic în cunoașterea și analizarea mediului terestru. Unul dintre aceste instrumente ofertante pentru asigurarea competențelor asumate de disciplina geografie este ArcGIS online.


Conținut video


Multimedia


Primul tutorial video de 17 minute, pentru începători în utilizarea arcGis online, prezintă modalități de a găsi hărți în ArcGIS Online și cum navigăm pe ele, utilizarea instrumentului de măsurare în ArcGIS Online, căutarea diverselor locații pe Glob și inserarea marcatorilor adăugarea de ferestre de tip pop-up în hărțile create (texte, imagini, link-uri).

Al 2-lea tutorial video de 13 minute, pentru începători în utilizarea arcGis online, prezintă modalități de a căuta și adăuga straturi (hărți existente în arcGis online sau Living Atlas of the world) pe o hartă de bază, modificarea unei hărți online existente schimbând stilul (semnele convenționale) și filtrând informația.

Al 3-lea tutorial video de 21 de minute, pentru începători în utilizarea arcGis online, prezintă modul de navigare pe hărți 3D in ArcGis online, utilizarea instrumentelor de măsurare (lungimi, suprafețe altitudine), realizarea profilului geomorfologic, modificarea hărților de bază, adăugarea și lucru cu straturi, crearea tururilor virtuale (prin capturi de ecran) salvarea și partajarea proiectelor realizate.

Al 4-lea tutorial video de 14 minute, pentru începători în utilizarea arcGis online, prezintă modalitatea de realizare a unor suporturi cartografice simple prin adăugarea unor date x,y (coordonate geografice-latitudinea si longitudinea) sau geocoding (convertirea unor adrese, coduri postale, nume în coordinate x,y).

Al 5-lea materialul reprezintă un tutorial de utilizarea a editorului online ArcGis StoryMaps pentru realizarea unor prezentări geografice pe diferite teme utilizând informații obținute pe baza unui demers investigativ / prin aplicarea unui plan de cercetare dat.

Editorul permite crearea unor proiecte captivante combinând text, hărți interactive și alt conținut multimedia!


Alte informații

Competențe dobândite prin utilizarea acestei aplicații:

- citire a hărților din atlase, servere cartografice, aplicații de vizualizare a datelor spațiale, în scopul dezvoltării abilităților de orientare în spațiu și al dezvoltării unei atitudini pozitive privind utilizarea hărților în viața cotidiană;

- elaborarea unor materiale grafice și cartografice simple (schițe cartografice, diagrame, desene geografice etc.) pe baza unui algoritm dat, cu scopul de a reda succesiunea unor fenomene geografice;

- realizarea unor produse cartografice simple, pe baza sistemelor informaționale geografice;

- generarea unor profile topografice simple;

- exerciții de accesare și utilizare a unor surse importante de date geografice;

- integrarea informațiilor geografice (hărți, imagini satelitare, fotografii, grafice, filme etc.) în scurte prezentări multimedia ale unor fenomene sau procese geografice, în scopul conștientizării importanței identificării informațiilor geografice relevante pentru o anumită tematică;

- realizarea unei prezentări multimedia, după o structură dată, care să integreze și imagini satelitare sugestive pentru impactul antropic din orizontul local;

- analizarea impactului antropic asupra reliefului și implicarea în rezolvarea problemelor comunității locale.


Aurora Dumitrescu, profesor de Geografie

Colegiul economic Virgil Madgearu, Târgu Jiu, Gorj

Trimis la 19.01.2022 - 09:58


Materiale similare

Finlanda

Geografie
GEOGRAFIE, VI

Materialul este un video ce poate fi utilizat în lecția ”Caracterizarea geografică a unor state din Europa Nordică”. Competența vizată este: descrierea unui element geografic după un algoritm dat, explicarea elementelor reprezentate pe imagini, - identificarea particularităților acestei regiuni.

Secvențe de învățare pentru lecțiile:Geneza Sistemului Solar, Structura interna a Pământului și Plăcile tectonice, Lanțurile montane ale Terrei, Organizarea administrativ-teritorială a României, Solstițiu de iarnă

Geografie
GEOGRAFIE, V, VIII

- sunt scurte, dar acoperă un conținut relevant
- economiseșc mult timp pentru învățare
- ușurează învățarea conceptelor complexe,
- încurajează o mai bună reținere,
- sunt captivante, informative, ilustrative,
- stârneșc curiozitatea pentru aprofundarea unor concepte prezentate