Fundația Orange

Alimentatia - factor de influenta a calitatii vietii

Concurs

Lia Alexandra / prof. Sandor Mihaela / prof. Puiu Mihaela

Trimis la 28.02.2020

Biologie
BIOLOGIE, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul realizat prezintă într-o formă atractivă informații despre alimente și despre modul în care acestea ne influențează calitatea vieții. După o scurtă clasificare a alimentelor, sunt prezentate transformările pe care le suferă acestea la nivelul tubului digestiv, până la obținerea produșilor finali ai digestiei, care vor fi absorbiți.


Conținut video


Multimedia


Competente specifice urmarite:

1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea unor informații referitoare la unele procese, fenomene și sisteme biologice - stabilirea unor criterii de selecție a surselor de informare și a metodelor de lucru

2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu - elaborarea unui plan pentru documentare și organizarea informațiilor

2.2. Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei - realizarea de postere, pliante, desene, prezentări multimedia, afișe în cadrul unor expoziții cu diverse teme

4.1.Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi - studii de caz din care să rezulte necesitatea adoptării unor reguli de igienă personală în vederea prevenirii îmbolnăvirilor


Alte informații

Materialul realizat prezintă într-o formă atractivă informații despre alimente și despre modul în care acestea ne influențează calitatea vieții. După o scurtă clasificare a alimentelor, sunt prezentate transformările pe care le suferă acestea la nivelul tubului digestiv, până la obținerea produșilor finali ai digestiei, care vor fi absorbiți.

https://youtu.be/79CzEo0Uw34

Un accent deosebit se pune pe prezentarea principiilor alimentare, din punct de vedere al utilizării lor în corpul uman. Sunt evidențiate principalele minerale care influențează funcționarea normală a organismului și sunt clasificate vitaminele, în funcție de solubilitatea lor.

Un accent deosebit se pune pe apă, structură de bază a organismelor, dar și un factor important în desfășurarea proceselor fiziologice. Este evidențiată importanța menținerii balanței hidrice, prin corelarea aportului de apă cu pierderile acesteia.

Elevii pot dobândi competențe în vederea elaborării unor planuri de alimentație corecte, pornind de la înțelegerea noțiunilor cu privire la rația alimentară, necesarul energetic zilnic, distribuția corectă a rației calorigene în 24 de ore, dar și procentul corect al aportului de glucide, lipide și proteine, într-o rație alimentară zilnică, corectă.

În final, este prezentat un exemplu de calcul al aportului calorigen adus de un aliment consumat frecvent de copii.

In realizarea materialului s-a urmarit, pe langa continutul stiintific si dezvoltarea competentelor TIC in vederea accesibilizarii resurselor educationale avand ca scop posibilitatea utilizarii acestora de un grup tinta cat mai larg (elevi, parinti, profesori).

Implicarea elevilor in realizarea acestor resurse stimuleaza creativitatea, dorinta de informare si achizitionare a unui numar cat mai mare de cunostiinte si competente.
profesori coordonatori: Puiu Mihaela, Sandor Mihaela.


Lia Alexandra / prof. Sandor Mihaela / prof. Puiu Mihaela

Colegiul de Stiinte Grigore Antipa, Romania, Predeal, Brașov

Trimis la 28.02.2020 - 11:48


Materiale similare

Respirația aerobă

Biologie
BIOLOGIE, VI

În lumea vie există două tipuri de respirație, respirația aerobă și anaerobă. Acest material prezintă reacția chimică care are loc în timpul respirației aerobe. Se menționează sediul respirației celulare (mitocondria) și modul în care este produsă energia necesară tuturor formelor de viață.

Excretia la plante

Biologie
BIOLOGIE, VI

În contextul înțelegerii de către elevi a unor procese fiziologice necesare menținerii vieții, apare nevoia de a prezenta, sub forme tot mai variate și mai atractive, desfășurarea acestora.