Fundația Orange

Animale vertebrate - Amfibieni

Concurs

Voicilă Adriana-Sorina

Trimis la 28.12.2020

Biologie
BIOLOGIE, V ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Aplicație dedicată clasei a V-a ce poate fi folosită atât în formatul predare/învățare/evaluare online, cât și în sistem clasic, față în față. Activitatea urmărește atingerea competenței specifice 3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor.Alte materiale educaționale


Documente


Aplicația poate fi rulată direct de pe platforma Livresq, accesând linkul: https://library.livresq.com/details/5ec84afcc0161969306cca5e

Descrierea specifică a activității de învățare care folosește resursa educațională propusă: - observarea unor fotografii / clipuri video cu diferite tipuri de amfibieni și stabilirea unor caracteristici comune amfibienilor.

Resurse:
1. procedurale: observația, explicația prin text și imagini
2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ
3. temporale: 40 de minute
4. forme de organizare: individual
Contextul de învățare: activitatea propusă este o lecție ce poate fi vizionată în mediul online, cu informații scrise, fotografii, clipuri video, cu itemi de evaluare (de diferite tipuri) și cu o activitate practică la finalul căreia se poate obține o machetă 3D ce explică metamorfoza amfibienilor

Activitatea îndeplinește criterii STEAM, astfel:
- informații științifice - anatomie, fiziologie, ecologie a unei grupe de viețuitoare;
- tehnologie - activitate practică ce presupune abilități practice: decupare, îndoire, lipire;
- matematică - măsurarea unor lungimi, trasare de linii (în cadrul activității practice);
- artă - desenare / colorare a modelului tridimensional din cadrul activității practice (dacă nu se poate folosi un copiator / imprimantă)


Alte informații

Materialul a primit omologarea din partea Ministerului Educației și Cercetării din România cu Nr. 29.517/I/9/27.07.2020 nivelul gimnazial.


Voicilă Adriana-Sorina, profesor de Biologie, Educație tehnologică, Dezvoltare personală

Școala Gimnazială, Bucovăț, Dolj

Trimis la 28.12.2020 - 11:47


Materiale similare

Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Acest material prezintă o selecție a instrumentelor web 2.0 ce pot fi folosite în procesul de predare - învățare - evaluare sincron și asincron, susținut de mine în cadrul a trei webinarii în perioada 22 - 24 iunie 2020 prin CCD Călărași. Material însoțit și de înregistrări video.

Ecosisteme

Biologie
BIOLOGIE, V, VIII

„Ecosisteme” este o prezentare power point in care sunt prezentate caracteristici generale despre alcatuirea si clasificarea ecosistemelor, precum si prezentarea unor ecosisteme terestre si acvatice. De asemenea se poate parcurge un „ecotest”, sa primim sfaturi si sa consultam un dictionar ecologic.