Fundația Orange

Cele 7 Minuni ale Lumii Antice

Concurs

vaflormar

Trimis la 27.12.2021

Istorie
ISTORIE, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Cu ajutorul Google Earth putem „trage cu ochiul prin ferestrele trecutului” și descoperi construcții uimitoare care au fascinat omenirea până în zilele noastre. Utilizarea și analizarea surselor istorice într-un mod interactiv oferă elevilor o cale solidă spre dobândirea competențelor specificeAlte materiale educaționale


Link: https://earth.google.com/earth/d/11ZJmCcodYP1Q_DwZKCJ3ej6ElZ_eUZ4j?usp=sharing

Materialul de față reprezintă o metodă interactivă de activitate de învățare propusă elevilor de gimnaziu, în special clasei a V-a (la disciplina Istorie, în cadrul unității de învățare „Orientul antic”).

Am încercat găsirea unei posibilități de a combina utilizarea și analizarea (autonomă) de către elevi a surselor istorice folosind mijloace digitale certificate.

Întreaga activitate este suprapusă pe o „ipotetică explorare” a celor 7 minuni ale lumii antice prin posibilitatea elevilor de a vedea locațiile actuale(sit-uri arheologice, context geografic) reproduceri grafice/fotografii „înainte și acum” dar și informații elementare redactate.

Aplicația este organizată în 9 etapte:
Prima etapă începe cu stabilirea unui loc de „plecare” (România).

În etapele 2-8 se „navighează” spre cele 7 minuni ale lumii antice aflate pe 3 continente.

Etapa 9 constă într-un minitest propus elevilor spre consolidarea cunoștințelor dar și dezbatere interactivă a răspunsurilor(la clasă eventual).

Metoda propusă, fiind intra și transdisciplinară, poate fi adaptată pentru utilizarea și în cadrul altor conținuturi(la Istorie) indiferent de anul de studiu; Desigur că aceasta își poate găsi rolul inovativ și în cadrul altor discipline.

Consider că metoda de învățare propusă încă suportă adăugiri și ea poate fi ușor integrată în platforme educaționale specifice(Classroom), folosită asincron (pe telefoane/tablete/PC/laptop) sau pentru activități de învățare și evaluare (proiecte individuale sau în echipă).


vaflormar, profesor de Educație civică / socială, Istorie

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, București

Trimis la 27.12.2021 - 19:06


Materiale similare

Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Acest material prezintă o selecție a instrumentelor web 2.0 ce pot fi folosite în procesul de predare - învățare - evaluare sincron și asincron, susținut de mine în cadrul a trei webinarii în perioada 22 - 24 iunie 2020 prin CCD Călărași. Material însoțit și de înregistrări video.

Roma Antică

Istorie
ISTORIE, V

Material digital care poate fi utilizat în cadrul lecțiilor de aprofundare a cunoștintelor despre Roma Antică, clasa a V-a. Verifică, pe baza unor definiții și a unor imagini, cunoștintele dobândite în cadrul uniății de înățare „Lumea romana”.