Fundația Orange

Conjuncția

Concurs

Gyorgy Maria

Trimis la 26.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII AVANSAT PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Resursa educațională constituie un bun prilej pentru ca elevii să actualizeze și aprofuneze noțiuni legate de conjuncție. (Repere teoretice) Materialul se adresează elevilor din clasa a VIII-a.Resursa are caracter atractiv pentru elevi, deoarece informația prezentată e însoțită de imagini și jocuri.


Alte materiale educaționale


Documente


Multimedia


În determinarea alegerii acestei clase lexico-gramaticale a contribuit dorința de a-i ajuta pe copii să evite greșelile deosebit de frecvente în limba actuală.

Resursa educațională constituie un prilej pentru ca elevii să actualizeze și aprofuneze noțiuni legate de conjuncție. (Repere teoretice) Materialul se adresează elevilor din clasa a VIII-a, pentru care această parte de vorbire pune probleme încă din clasa a VII-a. Având în vedere faptul că în clasa a VIII-a se pune accentul pe sintaxa propoziției și a frazei, s-a considerat necesară o abordare cât mai amplă a acestei părți de vorbire, care face parte din clasa conectorilor, alături de prepoziții și de relative (pronominale, adjectivale, adverbiale).

Resursa are caracter atractiv pentru elevi, deoarece informația prezentată este însoțită de imagini și jocuri interactive. (Aplicații) De asemenea, are un caracter flexibil, fiind prevăzute 2 – 3 ore pentru aprofundarea acestei părți de vorbire. Din fericire, elevii vor avea oportunitatea de a lucra online, fiecare dintre ei continuându-și rezolvarea în ritm propriu.

Așadar, demersul acestei activități este centrat pe elev, conținutul tematic, subiectele fiind în conformitate cu particularitățile motivaționale specifice vârstei, dar și cu necesitatea fixării unor conținuturi ce vor facilita procesul înțelegerii fenomenului lingvistic.

Resursa vizează componenta lingvistică și va asigura aprofundarea unor cunoștințe și competențe care vor facilita uzul corect, conștient și eficient al limbii.

Elemente agregate

https://view.genial.ly/64566361608891001a3746b7


Alte informații

Competența generală vizată
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Competența specifică vizată
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative

Scop
● Informativ: îmbogățirea cunoștințelor referitoare la una dintre cele mai importante părți de vorbire, conjuncția;
● Formativ: dezvoltarea deprinderilor de folosire corectă a pronumelor în diferite contexte;
● Educativ: înțelegerea importanței acestei părți de vorbire în dezvoltarea limbajului și a simțului estetic.

Imboldul care a stat la baza acestui demers pe care ni l-am propus a pornit de la ideea că, dacă prin predarea-învățarea limbii române se urmărește, în primul rând, formarea și cultivarea deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă, aceasta impune ca majoritatea timpului acordat studierii limbii române să fie afectat aplicațiilor în practică a cunoștințelor teoretice. Așadar, am insistat pe impunerea unei diminuări a teoretizării în studiul limbii la nivelul gimnaziului în favoarea unei deschideri mai largi spre aspectul funcțional al limbii. Prin urmare, vorbim nu de lecții despre gramatică, ci de lecții de gramatică.

În aceeași ordine de idei, este important a menționa faptul că miza esențială a studiului limbii în gimnaziu este de ordin instrumental și urmărește să ofere elevului posibilitatea de a se mișca în registre lingvistice diferite și de a recepta și construi mesaje adecvate unor contexte de comunicare variate.

Accentele cad asupra limbii literare, componentă valorizată social, obligatorie în situațiile de comunicare oficială și pretinsă de majoritatea situațiilor de comunicare scrisă. De fapt, limba literară este, la vârsta școlară, calea de acces spre celelalte materii de studiu, iar la vârsta adultă, un atu în reușita socială.


Gyorgy Maria, profesor de Limba și literatura română

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Maieru, Bistrița-Năsăud

Trimis la 26.05.2023 - 13:26


Materiale similare

Valori în operele literare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul este util elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională.

Bingo Educațional

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV, V, VI, VII, VIII

Aplicația Bingo Educațional permite generarea unor cartonașe unice pentru jocul Bingo. Acest joc poate fi utilizat la orice disciplină, de la nivel preșcolar, până la nivel universitar. Toate jocurile elaborate rămân disponibile pentru alți utilizatori. Site: https://cubulet.ro/EduBingo/