Fundația Orange

Intervale în mulțimea numerelor reale

Concurs

Ștefan Poka

Trimis la 31.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Conceptul de număr real nu este ușor de asimilat la nivel de gimnaziu. Introducerea noțiunii de interval de numere reale, ajută la conștientizarea relației de ordine pe mulțimea numerelor reale, la necesitatea de a avea reprezentări geometrice intuitive pentru concepte abstracte.


Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Cele 7 sarcini de lucru ale "activității" Geogebra propuse sunt probleme asociate noțiunii de interval de numere reale. Se urmărește recunoșterea tipurilor de intervale, a evaluării intersecțiilor dintre intervale din R și mulțimea Z a numerelor întregi, determinarea capetelor intervalelor, in condiții date, etc, ... .

Elevi diferiți vor avea sarcini de lucru diferite; astfel posibilitatea copiatului, a fraudării rezultatelor obținute este redusă (la ZERO), in condițiile in care activitatea este sursa unei "lecții Geogebra", în care profesorul poate urmări simultan și în timp real o clasă întreagă!

Link-ul pentru activitatea propusă: https://www.geogebra.org/m/ajtp9ufx


Ștefan Poka, profesor de Matematică

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca, Cluj

Trimis la 31.01.2022 - 23:48


Materiale similare

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).

Az ötszög tömegközéppontja és geometriai súlypontja

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII

Csak szerkesztés segítségével meghatározható az ötszög tömegközéppontja és geometriai súlypontja. A következő GeoGebra állomány ezt mutatja be nekünk.