Fundația Orange

Localiser - les prépositions de lieu

Alte resurse

Elena Chiriac

Trimis la 28.02.2019

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Testul creat cu ajutorul platformei Kahoot! se adresează elevilor de clasa a V-a și poate fi folosit de profesor ca instrument de predare-evaluare.Aplicații


Multimedia


Prin acest quiz am urmărit ca elevii să asocieze corect prepoziția din limba franceză cu situația pe care imaginea o prezintă.


Elena Chiriac, profesor de Limbi moderne

Colegiul Economic , România, Bacău

Trimis la 28.02.2019 - 23:53


Materiale similare

Un loc pentru activități extrașcolare și extracurriculare - Google Site

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest Site Google conține proiecte pentru activități extrașcolare și extracurriculare. Site-ul a fost creat în limba maghiară, deoarece aparținem minorităților maghiare. Cu ocazia Zilei Minorităților Naționale am organizat un program cultural în limba română care poate fi accesat aici.

Bonjour, ma planète! (Bună ziua, planeta mea!)

Interdisciplinar
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Bonjour, ma planète ! (Bună ziua, planeta mea!) este un site interdisciplinar în limba franceză, centrat pe natură, viața pe pământ și pe problemele mediului înconjurător. Reprezintă o aplicație coerentă, interactivă, ludică, ce aduce într-un singur loc resurse deosebit de numeroase despre natură.