Fundația Orange

(Premiat 2021, Alte materiale V-VIII) Teorema celor trei perpendiculare

Concurs

Profir Adrian

Trimis la 03.01.2021

Matematică
MATEMATICĂ, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Aceste aplicații vor ajuta elevii să învățe, să descrie, să construiască și să indice: drepte perpendiculare, distanța de la un punct la o dreaptă. Cele 6 aplicații interactive pot fi utilizate în clasă ca lecție de predare, dar și acasă, ca recapitulare.


Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Link: https://www.geogebra.org/m/h8twanrt

Aceste aplicații vor ajuta elevii să învățe, să descrie, să construiască și să indice: drepte perpendiculare, drepte oblice, distanța de la un punct la o dreaptă.

Aplicațiile pot fi utilizate în clasă ca lecție de predare dar și acasă ca recapitulare. Sunt 6 aplicații interactive: Prezentarea teoremei, demonstrația și mai multe probleme în care să identifice teorema celor trei perpendiculare. In probleme elevii pot vedea demonstrația, pot schimba valorile laturilor si ale inaltimilor (după caz).


Alte informații

Aplicațiile permit vizualizarea cu ajutorul ochelariilor anagliph și dau senzația de ieșire din ecran sau profunzime a ecranului după caz. Astfel elevii pot înțelege mai ușor spațiul geometric al construcțiilor. De asemenea constituie și o metodă de a-i atrage pe elevi, de a-i captiva, de a-i implica în dezvoltarea lor.


Profir Adrian, profesor de Matematică

Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Zorleni, Vaslui

Trimis la 03.01.2021 - 13:43


Materiale similare

Pregătirea evaluării naționale prin rezolvare interactivă a subiectelor propuse pentru proba scrisă

Matematică
MATEMATICĂ, VIII

Aplicația propusă este utilă elevilor din clasa a VIII-a pentru pregătirea evaluării naționale. Poate fi folosită de către profesor prin integrarea ei într-o lecție, susținută fie în sala de clasă, fie online sau de către elev în activitatea de pregătire individuală a evaluării naționale.

Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Acest material prezintă o selecție a instrumentelor web 2.0 ce pot fi folosite în procesul de predare - învățare - evaluare sincron și asincron, susținut de mine în cadrul a trei webinarii în perioada 22 - 24 iunie 2020 prin CCD Călărași. Material însoțit și de înregistrări video.