Fundația Orange

(Premiul II, categoria Proiecte didactice, ediția 2018) Orizontul local - Aninoasa

Concurs

d.botgros

Trimis la 15.03.2018

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, V MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiectul propus presupune abordarea integrată a curriculumului în cadrul unui opțional integrat. prin centrarea pe probleme ale vieții reale, pe problemele importante, așa cum apar ele în context cotidian, cu focalizare pe identificare de soluții, rezolvarea de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață.Proiecte didactice


Documente


Proiectul propus presupune abordarea integrată a curriculumului în cadrul unui opțional integrat prin centrarea pe probleme ale vieții reale, pe problemele importante, așa cum apar ele în context cotidian, cu focalizare pe identificare de soluții, rezolvare de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață. Întrebarea care orientează demersul transdisciplinar este: Cum îi putem învăța pe elevi să devină cetățeni mai buni? Strategiile didactice utilizate în demersul transdisciplinar sunt de predare – învățare - evaluare bazate pe proiect, cu folosirea eficientă a noilor tehnologii, a internetului. Proiectarea integrată și organizarea învățării se centrează pe învățarea prin descoperire, pe învățarea prin cercetare, pe baza viziunii constructiviste și globale asupra lumii înconjurătoare. Cel mai puternic argument pentru integra


Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o serie de provocări față de care domeniul educației nu poate rămâne indiferent. Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii noștri pentru reușita personală și socială nu pot fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice. Noua educație are obligația de a apropia procesul educațional de viața cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care aceștia trăiesc, de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare, de la acela de ființă autonomă, de membru al familiei și al unei colectivități, de cetățean și producător, până la acela de subiect și obiect al multiplelor și diverselor experiențe de viață succesive, care îl vor ajuta să se cunoască pe sine și să abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă liberă, creatoare. Cheia succesului constă în proiectarea, organizarea și realizarea unui demers didactic în, între și dincolo de orice disciplină - abordare transdiciplinară a învățării.
Acestea sunt și obiectivele proiectelor propuse.


d.botgros

Școala Gimnazială Sf.Varvara Aninoasa, România, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 15.03.2018 - 19:13


Materiale similare

Introducere în jocul de șah

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, V, VI, VII, VIII

Materialele de prezentare sub format powerpoint cuprind 12 lecții pentru învățarea jocului de șah la ciclul gimnazial.

Educație fizică și sport - lecție multimedia „Corpul uman și mișcarea. Dezvoltarea fizică armonioasă”

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, V

Lecția pentru disciplina Educație fizică și sport încearcă atingerea competenței specifice 2.2. Identificarea, în cadrul activităților de educație fizică și sport, a elementelor care definesc dezvoltarea fizică armonioasă, prin materiale sub formă de text, video, itemi evaluativi, fotografii.