Fundația Orange

România în secolul XX

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 16.05.2023

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ISTORIE, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Resursa tip video este concepută ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței 3.3. – Exprimarea propriilor păreri referitoarea la valoarea / importanța unor evenimente semnificative din viața personală / locală / națională / europeană.


Conținut video


Multimedia


Resursa este un material video în care sunt reliefate cele mai importante momente istorice ale României din secolul XX. Sarcinile de lucru propuse elevilor se pot rezolva individual sau în echipă, elevii fiind provocați să-și spună părerea personală în anumite situații date.

Resursa propusă a fost concepută pentru studiul individual și poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.

Resursa se poate folosi într-o activitate de exersare/aprofundare/recapitulare, sau poate fi un punct de plecare pentru un proiect de investigare a evenimentelor istorice.

Link: https://youtu.be/8YgJagEri_0


Botgros Didina

Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 16.05.2023 - 10:09


Materiale similare

Somnoroase păsărele cu Scratch și Makey Makey

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I, II, III, IV

Tutorial stem.Discipline integrate: inginerie, arte, coding, memorare, literație;

România și Uniunea Europeană

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Resursa tip video este concepută ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței 4.1 – Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent, pentru disciplina Istorie - clasa a IV-a.