Fundația Orange

Să scriem corect!

Concurs

Tudor Iuliana

Trimis la 17.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialele video aparțin unui set de resurse care cuprind regulile de scriere corectă a ortogramelor (neam/ne-am și nea/ne-a) și exerciții aplicative pentru exersare/aprofundare.


Conținut video


Documente


Multimedia


Prin materialele video propuse se urmărește formarea, exersarea și dezvoltarea competenței de scriere corectă a ortogramei neam/ne-am și nea/ne-a în diverse contexte de comunicare.

Pornind de la exemple concrete, intuitive, se ajunge la generalizarea regulii de scriere a ortogramelor și se continuă cu exerciții aplicative variate.

Formatul resursei permite folosirea pauzei, astfel încât să se aloce timp pentru discuții, în funcție de nivelul de înțelegere al elevilor.

Materialele video sunt resurse educaționale deschise care pot fi adaptate cu ușurință și pentru alte clase din învățământul primar.


Tudor Iuliana, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Științe ale naturii, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare

Școala Gimnazială Matei Basarab, Târgoviște, Dâmbovița

Trimis la 17.05.2023 - 09:26


Materiale similare

Biletul, Afișul, Felicitarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialele video propuse pot fi folosite în activități de învățare care vizează scrierea unor mesaje simple, în diverse situații de comunicare, cu folosirea convențiilor limbajului scris.

Să scriem corect!

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Prin materialele video propuse se urmărește formarea, exersarea și dezvoltarea competenței de scriere corectă a ortogramei ia/i-a și iau/i-au în diverse contexte de comunicare.