Fundația Orange

Test sumativ pronume

Alte resurse

Cristina

Trimis la 15.03.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII MEDIU EVALUARE

Test realizat cu ajutorul platformei Socrative. Un test util pentru elevii din clasa a VII-a și a VIII-a.


Alte materiale educaționaleCristina, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, România, București, București

Trimis la 15.03.2020 - 10:05


Materiale similare

Funcțiile comunicării - prin jocuri

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII

Lecția conține informații scrise, tratate în manieră sintetică, precum și exerciții-jocuri pe platforma Wardwall, pentru consolidare și exersare.

Textul dramatic

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei, oferă elevilor de clasa a VII-a posibilitatea explorării, însușirii și consolidării noțiunilor despre textul dramatic în vederea atingerii unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 2.1. și 2.3. din programă.