Fundația Orange

Teste in format digital, Matematică, clasa a V-a, semestrul I Alte resurse

Echipa Digitaliada

Trimis la 10.09.2019

Matematică
MATEMATICĂ, V MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele de matematică, pentru clasa a V-a, semestrul I. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.Teste în format digital


SCRIEREA ȘI CITIREA NUMERELOR NATURALE. OPERAȚII CU NUMERE NATURALE

 

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE

 

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR ARITMETICE

 

NUMERE RATIONALE POZITIVE Q. FRACȚII ORDINARE ȘI ZECIMALE

 

ELEMENTE DE GEOMETRIE. UNITĂȚI DE MĂSURĂ

 

RECAPITULARE


Echipa Digitaliada

România

Trimis la 10.09.2019 - 01:54