Fundația Orange

Teste in format digital, Matematică, clasa a V-a, semestrul I Alte resurse

Echipa #Digitaliada


Matematică
MATEMATICĂ, V MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele de matematică, pentru clasa a V-a, semestrul I. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot și Quizziz.Teste în format digital


Numere naturale

 

Operații cu numere naturale

 

Puteri cu exponent număr natural

 

Ordinea efectuării operațiilor

 

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

 

Divizibilitatea numerelor naturale

 

 

Testele marcate cu *** sunt incluse in Ghidul de predare a matematicii cu ajutorul metodelor digitale, clasa a V-a


Echipa #Digitaliada