Fundația Orange

Transilvania - spațiu multietnic

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 11.05.2023

Istorie
ISTORIE, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Resursa tip video este concepută ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței 2.2. – Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecutConținut video


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul video creat pe platforma Canva pune la dispoziția elevilor informații despre Transilvania, stârnindu-le curiozitatea de a se documenta și a găsi și analiza diverse surse pentru a identifica informații despre Transilvania ca spațiu multiethnic.
Resursa propusă a fost concepută pentru studiul individual și poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.
Resursa se poate folosi într-o activitate de exersare/aprofundare/recapitulare și este încărcată pe canalul propriu de youtube. https://youtu.be/b4SU6p5XNAM


Botgros Didina

Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 11.05.2023 - 08:18


Materiale similare

România și Uniunea Europeană

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Resursa tip video este concepută ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței 4.1 – Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent, pentru disciplina Istorie - clasa a IV-a.

România în secolul XX

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Resursa tip video este concepută ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței 3.3. – Exprimarea propriilor păreri referitoarea la valoarea / importanța unor evenimente semnificative din viața personală / locală / națională / europeană.