Fundația Orange

Transilvania - spațiu multietnic

Concurs

Botgros Didina

Trimis la 11.05.2023

Istorie
ISTORIE, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Resursa tip video este concepută ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței 2.2. – Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecutConținut video


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul video creat pe platforma Canva pune la dispoziția elevilor informații despre Transilvania, stârnindu-le curiozitatea de a se documenta și a găsi și analiza diverse surse pentru a identifica informații despre Transilvania ca spațiu multiethnic.
Resursa propusă a fost concepută pentru studiul individual și poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.
Resursa se poate folosi într-o activitate de exersare/aprofundare/recapitulare și este încărcată pe canalul propriu de youtube. https://youtu.be/b4SU6p5XNAM


Botgros Didina

Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 11.05.2023 - 08:18


Materiale similare

Monumente și locuri istorice incluse în patrimoniul UNESCO

Istorie
ISTORIE, IV

Proiect didactic care se încadrează la aria curriculară Om și societate, disciplina Istorie, având ca discipline integrate Geografia, Educația civică, Muzica și mișcarea. Lecția poate fi desfășurată atât online, cât și în format fizic, fiind integrate aplicații online.

Vlad Țepeș

Istorie
ISTORIE, IV

Lecție de istorie, clasa a IV-a. Videoclipul este realizat pe platforma Canva, imaginile fiind gratuite. Poate fi folosit într-o lecție de predare de noi cunoștințe sau de recapitulare.