Fundația Orange

Unghi înscris în cerc

Concurs

Ștefan Poka

Trimis la 31.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Aplicația GeoGebra fiind dinamică si interactivă, poate fi folosită eficient în predarea noțiunilor de geometrie. Aplicația noastră servește pentru ilustrarea noțiunii de unghi înscris, și a relației dintre măsura unghiului înscris în cerc și măsura unghiului la centru corespunzător lui.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Foaia geogebra propusă permite intervenția interactivă a elevului, într-o figură ce reprezintă un unghi înscris în cerc și unghiul la centru asociat lui, cu scopul de a sesiza relația ce există între măsurile acestora.

Mai apoi avem un set de patru întrebări, care vizează relațiile ce există între coardele corespunzătoare unghiurilor mai sus menționate și măsurile acestor unghiuri, cu referire la poligoanele regulate, care se studiază in clasa a VII-a.

Link-ul aplicației este: https://www.geogebra.org/m/wsvxsayg


Ștefan Poka

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca, Cluj

Trimis la 31.01.2022 - 23:50


Materiale similare

Funcțiile trigonometrice în triunghiul dreptunghic

Matematică
MATEMATICĂ, VII

În triunghiul dreptunghic lucrăm, de regulă, cu relațiile metrice și funcțiile trigonometrice exprimate cu ajutorul laturilor. În acest material avem lucruri teoretice, absolut necesare despre aceste funcții trigonometrice, dar și mai multe probleme rezolvate în întregime.

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).