Fundația Orange

Actualizarea educației prin muzică

Concurs

Milencovici Daniel-Alex

Trimis la 29.01.2022

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Actualizarea educației prin muzică este un opțional integrat pentru disciplina Educație muzicală pe care copiii o parcurg în clasa a V-a. Acest opțional are o viziune interdisciplinară și propune o integrare a muzicii cu alte arte și alte științe studiate la școală.Alte materiale educaționale


Documente


Programa școlară pentru opționalul integrat Actualizarea educației prin muzică reprezintă o ofertă curriculară la decizia școlii pentru clasa a V-a, înscriindu-se în aria curriculară Arte, fiind o expunere în practică a disciplinei Educației muzicale prin interdisciplinaritate, multiculturalitate și inovație în abordarea elementelor de limbaj muzical și a diferitelor conținuturi. Acest optional are un buget de timp de 1h / săptămână.

Programa disciplinei opționale este bazată pe aplicabilitatea și dezvoltarea unor abilități de viața necesare fiecărui copil pentru perioada în care trăim, iar această dezvoltare se face prin urmărirea unor competențe cheie de învățare durabilă pentru anul 2030 împuse de Uniunea Europeană.

Structura opționalului se bazează pe trei capitole majore: muzica în viața noastră, muzica în societe și muzica în relație cu alte discipline. Pentru fiecare capitol am gândit conținuturi prin care elevii implicați să înțeleagă prezența muzicii și efectul ei asupra organismului nostru și în relație cu cei din jur, cu societatea în care trăim și care este în continuă schimbare.

Educația muzicală la această vârsta, în ciclul gimnazial este foarte important deoarece contribuie la dezvoltarea educației estetice, a dezvoltării culturii, a înțelegerii rolul artei în viața personală. Esențială devine înțelegerea frumosului în artă și aplicabilitatea în viața de zi cu zi, trăind într-o societate multiculturală, așa cum este societatea timișoreană și într-un mod plăcut, armonios, cu cei din jurul nostru.

Elevul de clasa a V-a devine curios față de tot ce îl înconjoară, iar rolul muzicii în acest sens rămâne tributar, deoarece îi îndreaptă atenția și interesul către valori, astfel că elevului îi este dezvoltată latura sensibilă și creativă.

Pe lângă multele beneficii pe care le aduce educația muzicală în viața copilului se numără și cele trei funcții sociale: de cunoaștere, de educație și estetice.


Alte informații

De ce actualizarea educației prin muzică? Deoarece prin cunoașterea unor seturi de reguli pe care copilul să le aplice în diverse contexte, el devine un om educat, cinstit, moral, de încredere, iar societatea are nevoie de asemenea caractere.

Prin educație copilul face cunoștință cu valorile naționale în care trebuie să creadă, iar prin moștenirea culturală a înaintașilor noștri se face transferul către noile generații. Abordarea aceasta va fi stimulată prin educația muzicală în raport cu alte discipline, concept prevăzut în capitolul III.

Rolul esteticii în acest optional însumează toate activitățile practice care vor avea loc și prin care se va urmări dezvoltarea creativității, sensibilității, a inovației la fiecare copil implicat.

Activitățile majore gândite pentru acest optional vor urmări dezvoltarea gustului pentru muzica clasică prin participarea la spectacolele Operei Naționale din Timișoara, a concertelor de la Filarmonica Banatul și a multor proiecte în colaborare cu Liceul de Artă Ion Vidu, a Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara și, de asemenea, a contactului copiilor cu personalitățile de seamă din orașul nostru care activează în domeniul muzical și cultural.

Toate aceste aspecte urmăresc dezvoltarea celor 8 competențe cheie cerute pe piața muncii de Uniunea Europeană până în anul 2030. Ele sunt: dezvoltarea comunicării în limba maternă, într-o limbă străină, dezvoltarea abilităților matematice, tehnologice și ale științelor naturale, dezvoltarea competențelor digitale, a conceptului de a învăța să înveți, a împlicării în societate prin acțiuni civice, a dezvolta un spirit antreprenor și a sensibilizării prin expresie culturală.

Aceste concepte sunt importante și vor fi dezvoltate în opționalul propus, pilonul principal de la care se pornește și pe care vom construi activitatea fiind sensbilizarea copiilor prin cultură. Pentru realizarea acestui optional am consultat site-ul Comisiei Uniunii Europene în care este stipulată viziunea europeană baza


Milencovici Daniel-Alex, profesor de Educație muzicală

Scoala Gimnaziala 25 , Timișoara, Timiș

Trimis la 29.01.2022 - 23:39


Materiale similare

Bingo Educațional

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV, V, VI, VII, VIII

Aplicația Bingo Educațional permite generarea unor cartonașe unice pentru jocul Bingo. Acest joc poate fi utilizat la orice disciplină, de la nivel preșcolar, până la nivel universitar. Toate jocurile elaborate rămân disponibile pentru alți utilizatori. Site: https://cubulet.ro/EduBingo/

Gama Do Major

Educație muzicală
EDUCAȚIE MUZICALĂ, V, VI, VII

Acest material educațional vine în ajutorul elevilor de nivel gimnazial, pentru a putea deprinde mai ușor competențele ce se referă la elementele de limbaj muzical la disciplina Educație muzicală. Totodată ajută și elevii de nivel primar din școlile vocaționale la disciplina Teorie muzicală.