Fundația Orange

Tendințe


Botgros: Învăț permanent și pun accent pe interesele și nevoile elevilor mei mai presus de orice

Botgros: Învăț permanent și pun accent pe interesele și nevoile elevilor mei mai presus de orice

FOTO: Educația digitală prezentă la Școala Gimnazială Sf. Varvara Aninoasa, județul Hunedoara


Doamna învățătoare Didina Botgros este unul dintre prietenii Digitaliada, proiect ce i-a oferit încrederea că ceea ce face la clasă este în beneficiul elevilor.

Doamna învățătoare folosește de multă vreme tehnologia la clasă, iar anul trecut juriul concursului de materiale digitale educaționale #DIGITALIADA i-a oferit premiul II pentru materialul digital „Universul”, la materia Geografie.

Anul acesta a aplicat din nou, iar juriul concursului i-a acordat un nou Premiul II la categoria "Proiecte didactice" pentru materialul digital Orizontul local Aninoasa. Acesta este structurat pe 2 teme ample de conținut și mai multe subteme: orizontul apropiat, cum ar fi sala de clasă, școala, localitatea, și orizontul local cu referire la  probleme ale vieții reale, așa cum apar ele în context cotidian, cu focus pe identificare de soluții, rezolvarea de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață.

Doamna Botgros a acceptat provocarea digitalului, s-a reîntors la studiu și teme, iar astăzi face parte din acea categorie de dascăli pentru care tehnologia este un instrument ideal ce le sporește elevilor pofta pentru învățare. După multe decade petrecute la catedră, după multe perioade și schimbări, doamna învățătoare Botgros este cel mai bun exemplu că educația digitală aduce valoare adăugată, indiferent de vârstă. Deși mai are doi ani până la pensie, doamna Botgros ne vorbește despre T.I.C. și educație digitală cu recunoștință, respect și pasiune.

Digitaliada: Ce reprezintă pentru dumneavoastră educația digitală?

Didina Botgros: Acest secol este, fără îndoială, secolul culturii digitale. Educația digitală este una dintre preocupările de bază ale învățământului românesc, prin formarea culturii informației și comunicării digitale la nivelul oricărui cetățean. Fără o populație educată, doritoare să folosească tehnologiile informației și comunicării, nici o comunitate nu poate participa, în mod real, la rețeaua globală.

Integrarea computerului în procesul de învățământ este, la ora actuală, o necesitate. În întreaga lume se observă convertirea conținutului cultural la o formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde și oricând. Lecțiile digitale îi țin pe elevi la scoală și îi fac să fie mai atenți la informații, mai receptivi la noile cunoștințe și concepte.

Concluzia, schimbarea ține de noi înșine! Da, aceasta este realitatea! Elevii nu pot fi schimbați, ei s-au născut și trăiesc în societatea digitală. Profesorii ar trebui să depășească mentalitățile învechite și să-și adapteze metodele de instruire și educare interesului manifestat de tineri față de IT. Totodată, ar trebui să își asume rolul de coordonatori și colaboratori ai elevilor în procesul de învățare, să-i ajute să identifice singuri propriile strategii și metode de învățare.

Instrumentele T.I.C. sunt prezente în viața de zi cu zi, fiind utilizate în mod curent pentru a satisface o varietate de nevoi. T.I.C. oferă acces imediat la toate tipurile de informații, eficientizând munca și îmbunătățind confortul vieții. Ca educator, nu te poți împotrivi utilizării lor în procesul de predare-învățare, nu poți să ignori sau să refuzi beneficiile aduse educației. Firesc este să accepți provocările lansate școlii și formării elevilor de către progresul tehnologiei și să adopți o atitudine pragmatică, și anume: explorarea acestor instrumente - ele fiind materialul didactic al instruirii actuale - și exploatarea lor pentru atingerea scopurilor educației de a dezvolta simțul critic, spiritul receptiv și toleranța. Motivul? Adulții de mâine – tinerii de astăzi – să devină capabili să creeze, să inventeze și să facă descoperiri utile societății lor.

Digitaliada:  Ce reprezintă concursul de materiale digitale #DIGITALIADA pentru dvs.?

Didina Botgros: Sunt deschisă noilor provocări, doresc să mă perfecționez în mod constant și pun accent pe interesele și nevoile elevilor mei mai presus de orice. Sunt expert Microsoft și sunt pasionată de folosirea tehnologiei în procesul de predare-învățare, sunt pasionată de a face lucruri inovatoare, prin care să le insuflu elevilor mei dorința și curiozitatea de a studia și cerceta, de a afla lucruri noi despre știință și tehnologie, despre lumea înconjurătoare.

Principala motivație de a participa la acest concurs o reprezintă dorința de a-mi prezenta munca și experiența didactică în urma unei intense activități de formare domeniul educației digitale. Digitaliada mi-a dat încredere că ceea ce fac la clasă este în beneficiul elevilor mei, că proiectele mele aplicate în activitățile formale și non-formale aduc un plus de valoare procesului didactic actual.

Studiez cu interes proiectele și aplicațiile postate de colegi pe portalul Digitaliada, ele fiind o sursă de inspirație pentru activitățile curente și, totodată, un mijloc de comunicare între noi, cadrele didactice. Urmăresc și activitățile colegilor din Școlile Digitaliada și mi-aș dori ca și școală noastră să facă parte din această mare comunitate care sprijină educația digitală în România.

Premiul câștigat în cadrul concursului #DIGITALIADA mi-a adus atât mie, cât și elevilor mei bucuria muncii împlinite.

Digitaliada: Cum v-a venit ideea să folosiți elemente și device-uri IT la orele dumneavoastră?

Didina Botgros: Dacă elevii nu învață după cum le predăm noi, poate ar trebui să le predăm după cum învață ei. Am observat că, folosind tehnologia, elevii nu se plictisesc, filtrează informația, caută, colaborează între ei și comunică, inclusiv de la distanță, pentru a realiza o sarcină de lucru. Chiar și evaluările sunt mai atractive când folosim aplicații digitale. Elevilor mei le place foarte mult platforma Kahoot și chiar ei îmi cer să o folosim pentru verificare.

Clasa noastră are în dotare videoproiector, laptop, 14 calculatoare câștigate prin participarea la proiecte derulate de organizații nonguvernamentale. Folosim manuale digitale, folosim internetul pentru căutare de informații, realizăm materiale folosind resurse web 2.0, ne jucăm la calculator și învățăm. Totul cu măsură și eficiență!

Digitaliada: Cum reacționează elevii de când tehnologia este prezentă la ore?

Didina Botgros: E destul doar să menționez în clasă cuvintele aplicație, telefon, tabletă, calculator, că ochii elevilor mei încep să sclipească. Dacă le mai spun și că tema lor pentru ziua următoare este să urmărească un videoclip inspirațional sau să realizeze un material online, i-am cucerit definitiv. Elevii mei lucrează cu interes și cu plăcere atunci când folosim în cadrul orelor resurse digitale și metode atractive, interactive, iar subiectele abordate sunt legate de orizontul local, de viața cotidiană. Îmi place să aplic la clasă metoda învățării bazate pe proiecte, care oferă o gamă largă de metode ce ajută la dezvoltarea competențelor secolului XXI.

Digitaliada: Sunteți unul dintre dascălii care au acceptat provocarea digitalului. De ce? Care au fost provocările?

Didina Botgros: Provocarea de la care am plecat, cu ceva ani în urmă, a fost implementarea proiectului național „Economia Bazată pe Cunoaștere” (EBC) în comunitatea noastră. Am coordonat acest proiect la nivelul școlii și am reușit să formăm o echipă T.I.C. puternică – profesori și elevi pasionați de tehnologie au desfășurat activități deosebite în laboratorul de informatică al școlii (dotat prin acest proiect). În anul 2012, la finele acestui proiect derulat timp de șase ani, am fost declarați „Cea mai activă școală EBC”. Mi-au rămas în minte cuvintele unei eleve care astăzi își continuă studiile în domeniul IT: ,,Astăzi vedem altfel LUMEA. Chiar dacă observam și până acum stelele, luna, soarele și vântul, astăzi stelele sunt mai multe și strălucesc mai puternic, luna este mai prietenoasă, soarele ce ne aduce diminețile, mai blând, iar vântul poartă pe aripile sale știința de care aveam atâta nevoie. Am învățat să lucrăm în echipă, să ne unim forțele pentru a ne atinge visele. Și dacă astăzi suntem mai veseli, dacă astăzi zâmbim mai mult, este datorită faptului că suntem fericiți. Pentru că lumea mirifică a calculatorului și internetului a devenit o poartă deschisă spre explorare și cunoaștere, o poartă spre lumea întreagă”.

Este suficient să-mi amintesc aceste cuvinte și o iau de la capăt, să studiez, să cercetez, să găsesc cele mai potrivite resurse tehnologice, mijloace pentru ca elevii mei să fie pregătiți pentru o lume în continuă schimbare, capabili să se adapteze cerințelor vieții.

Digitaliada: Spuneți-ne trei beneficii pe care educația digitală le aduce elevilor.

Didina Botgros: Pentru acești elevi digitali nativi, tehnologia aduce un plus de valoare educației atunci când este folosită cu măsură și eficiență.

Posibilitatea de a învăța autonom, prin consultarea adreselor web și/sau a enciclopediilor multimedia, sau a altor surse electronice de informare, constituie un factor motivațional, iar prin evaluarea cu ajutorul calculatorului, feedback-ul este rapid și eficient, elevul devenind responsabil de propria evaluare.

Tehnologia informației și a comunicațiilor declanșează un răspuns complex în procesul de educație: permite angajarea activă a elevului, formarea și dezvoltarea deprinderilor de căutare, selectare, prelucrare a informației, dezvoltarea capacității de anticipare, de sesizare a relațiilor de tip cauză-efect, stimularea inteligenței și a creativității, dezvoltarea atenției distributive, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor, stimularea învățării și a motivației, formarea capacității de autoevaluare, formarea capacității de conștientizare a eventualelor greșeli sau dificultăți și depășirea acestora prin repetiții, lucru suplimentar, susținerea efortului de învățare în ritmuri proprii, adaptarea la toate stilurile de învățare, încurajarea studiului individual.

Digitaliada: Spuneți-ne trei beneficii pe care educația digitală le oferă profesorilor.

Didina Botgros: A fi un bun educator presupune a fi, în primul rând, un profesor orientat spre viitor. Așa cum elevii folosesc tehnologia pentru a dezvolta și îmbunătăți procesul lor de învățare, productivitatea și promovarea creativității, profesorii ar trebui să folosească tehnologia pentru sprijinirea practicii instructive și pentru a îmbunătăți activitățile de predare-învățare-evaluare.

Educația digitală îi permite profesorului să personalizeze cursurile, folosindu-se de o multitudine de instrumente, copiii fiind foarte atrași de materialele de tip audio și video.

Atitudinea profesorilor față de utilizarea T.I.C. în educație se reflectă în gradul de implicare în problematica T.I.C. și în interesul pentru valorificarea acesteia în educație. Totodată, educația digitală a declanșat o relație de sprijin reciproc între profesori: ajutor reciproc în gestionarea suportului tehnologic în pregătirea lecției; împărtășirea experiențelor, a celor mai bune practici; oferirea de material-suport pentru activitatea didactică; beneficii în stocarea resurselor de predare-învățare-evaluare.

Studiile arată că profesorii preferă mediul tehnologic, în special pentru activitatea de proiectare didactică, pentru pregătirea lecției și pentru activitatea de evaluare. Internetul și e-mailul rămân cele mai exploatate mijloace de informare și comunicare. Experiența profesională, asociată cu vârsta cadrelor didactice, trădează, totuși, o încredere mai mare în modelele tradiționale. Eu, însă, contrazic studiile prin propriul exemplu: mai am doi ani până la pensie, dar utilizez cu mare pasiune noile tehnologii în procesul didactic.

Digitaliada: Când credeți că se vor vedea rezultatele acestei colaborări între învățământul tradițional și educația modernă, digitală?

Didina Botgros: Elevii mei au înțeles că digitalul face parte din viața noastră curentă. Folosirea internetului, a resurselor online, a bibliotecilor virtuale, a comunicării online are implicații pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează și dezvoltă potențialul cognitiv multiplu al elevilor (Teoria Inteligențelor Multiple, H. Gardner); dezvoltă abilitățile necesare în secolul XXI; contribuie la dezvoltarea abilităților de gândire de nivel superior (Taxonomia lui Bloom); orientează procesul de instruire către interesele elevilor (predare centrată pe elevi).

Având în vedere că educația reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care se poate atinge o dezvoltare durabilă, fiecare dintre noi, cadrele didactice, are datoria să se implice și să sprijine integrarea și utilizarea corectă a tehnologiilor digitale în procesul de învățare și evaluare. De ce? Pentru ca „mâine", elevii noștri să știe mai mult decât „astăzi".

În consecință, ne revine misiunea să avem întotdeauna în vedere „cultivarea potențialului creativ al tinerilor”, pregătindu-i, astfel, pentru o societate în care cunoașterea și integrarea tehnologiei contribuie la asigurarea succesului lor.

Prin urmare, cred că rezultatele colaborării între învățământul tradițional și educația modernă, digitală, între monodisciplinaritate și transdisciplinaritate se vor vedea în timp, când elevii de azi vor fi capabili să se adapteze cu ușurință cerințelor societății de mâine.