Fundația Orange

Cartea de piatră după Vladimir Colin

Concurs

Didina Botgros

Trimis la 23.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Un material care se poate folosi într-o lecție de Comunicare în limba română la clasa a II-a, având ca text suport „Cartea de piatră” după Vladimir Colin.Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul reunește pe platforma Nearpod o suită de resurse digitale (video, imagini, quiz, sarcini de lucru) care se pot folosi atât sincron cât și asincron, frontal sau individual, cu posibilitatea distribuirii prin link, cod embed, classroom.

Link:
https://app.nearpod.com/?pin=A748ABC0E4CF04FFE121F774F9CCC41E-1


Didina Botgros, profesor de Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Științe ale naturii, Dezvoltare personală

Școala I.G.Duca Petroșani, România, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 23.01.2022 - 11:39


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

Grupurile de litere - recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul realizat presupune o suită de exemple, exerciții, jocuri prin care elevii își reîmprospătează cunoștințele referitoare la grupurile de litere, folosirea corectă a acestora în diferite contexte