Fundația Orange

Cartea de piatră după Vladimir Colin

Concurs

Didina Botgros

Trimis la 23.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Un material care se poate folosi într-o lecție de Comunicare în limba română la clasa a II-a, având ca text suport „Cartea de piatră” după Vladimir Colin.Alte materiale educaționale


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Materialul reunește pe platforma Nearpod o suită de resurse digitale (video, imagini, quiz, sarcini de lucru) care se pot folosi atât sincron cât și asincron, frontal sau individual, cu posibilitatea distribuirii prin link, cod embed, classroom.

Link:
https://app.nearpod.com/?pin=A748ABC0E4CF04FFE121F774F9CCC41E-1


Didina Botgros, profesor de Istorie, Matematică, Limba și literatura română, Științe ale naturii, Dezvoltare personală

Școala I.G.Duca Petroșani, România, Aninoasa, Hunedoara

Trimis la 23.01.2022 - 11:39


Materiale similare

Vine, vine primăvara!

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus se poate utiliza la clasele I. și a II-a, în cadrul orelor de comunicare în limba română, atunci când se predau noțiuni despre primăvară, când se realizează portrete ale anotimpurilor în cuvinte, formă și culoare, descrierea unei flori, a unei păsări călătoare etc.

Să scriem corect! (sa/s-a, sau/s-au)

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus este un set de exerciții de scriere corectă a cuvintelor/ortogramelor sa/s-a, sau/s-au, sub forma unei cărticele , care conține și desene ce se pot colora. După exemple concrete de folosire a cuvintelor/ortogramelor, sunt propuse spre rezolvare exerciții variate.