Fundația Orange

Comunicate de presă


Învățare și testare online pe platforma Digitaliada

Învățare și testare online pe platforma Digitaliada

FOTO: Secțiunea de învățare și testare online, cont de școală


București, 14 noiembrie 2019. Fundația Orange anunță lansarea secțiunii de învățare și testare online Digitaliada ce pune gratuit la dispoziția oricărui profesor interesat de digitalizarea propriului proces didactic, o soluție interactivă completă.


 

Profesorii și învățătorii pot crea teste, pot evalua online competențele elevilor, în clasă sau prin teme pentru acasă. Elevii pot parcurge materia, primesc teste și le rezolvă, chiar și de acasă atunci când lipsesc de la școală. Totodată, platforma facilitează comunicarea între directori, profesori, elevi și părinți, iar părinții primesc programarea testelor, temele și rezultatele obținute de elevi.

„Pe hub-ul Digitaliada.ro, profesorii și elevii au deja acces gratuit la peste 850 de resurse digitale educaționale originale, în limba română. În completarea acestora, noua secțiune le permite profesorilor să fie creativi și să își alcătuiască singuri teste digitale adaptate claselor la care predau, iar directorilor le dă posibilitatea să vizualizeze în timp real situația de la nivelul școlii. Pentru un părinte, acesta este instrumentul perfect pentru a fi mereu la curent cu nivelul de cunoaștere a copilului său”, spune Ioana Cristea, manager proiect Digitaliada.

Pe platformă, directorii au posibilitatea să vadă activitatea tuturor claselor din școală și rezultatele elevilor și pot comunica cu profesorii, părinții și elevii printr-un sistem de notificare online. Profesorii pot da teme pentru acasă pentru orice disciplină și pot monitoriza progresul fiecărui elev pe semestru/an școlar. Cea mai importantă funcționalitate este că platforma permite crearea de teste personalizate, nu doar utilizarea de teste predefinite. De exemplu, profesorii pot crea și trimite elevilor teste cu întrebări de tipul Completează cuvântul, Opțiuni, DA/NU, Răspuns scurt, Fișier de încărcat, dar și pagini scanate sau fișe de lucru, pe care elevii le pot accesa atât pe echipamentele din școală, cât și pe cele proprii. După rezolvare, acestea pot fi retransmise spre corectare în format digital. Mai mult, profesorii pot salva testele în propriul cont sau într-o bibliotecă online dedicată, la care au acces și alți profesori înregistrați în platformă. Astfel, testele pot fi reutilizate sau modificate ulterior.

Deși există diverse sisteme de testare online, acesta este în limba română, este gratuit și, în plus, are funcționalități ce permit utilizatorilor să le foloseasca în contexte didactice diverse implicând și părinții în proces. Tot ca element de noutate, procesul este unul exclusiv online - începând cu crearea testului direct pe platformă, transmiterea testului către elevi, rezolvarea, corectarea și, în final, transmiterea rezultatelor către părinte și elev. În plus, profesorii de matematică beneficiază atât de suport teoretic, pentru fiecare lecție în parte și pentru fiecare an școlar gimnazial, cât și de o parte practică, de exerciții cu diferite grade de dificultate. La acest moment, pe platformă există deja peste 400 de exerciții pentru matematică. Aceste exerciții pot fi accesate atât la clasă, cât și de acasă, platforma înregistrând timpul petrecut de fiecare elev la fiecare lecție și numărul de erori, informații pe care profesorul și părintele le primesc în mod automat. De asemenea, în Biblioteca virtuală din cadrul noii secțiuni, profesorii, părinții și elevii pot parcurge peste 100 de probleme de matematică pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, demonstrate în GeoGebra. Pe parcursul anului școlar, platforma va fi actualizată constant cu noi funcționalități, exerciții și lecții de matematică, dar și cu resurse digitale educaționale pentru alte materii.

Platforma a fost creată, testată și îmbogățită în urma cerințelor și feedback-ului primit de la profesorii din școlile Digitaliada, sub coordonarea expertului educațional Adina Roșca. „Prin folosirea platformei Digitaliada, profesorii sunt stimulați să utilizeze strategii didactice inovatoare, care să sporească receptivitatea materialului de curs prezentat, precum și să producă o schimbare a relației profesor-elev-părinte și ridicarea nivelului de implicare a elevului și a părintelui în activități comune, ce vor avea ca scop creșterea eficacității procesului educațional. Iar evaluarea este una transparentă, atât pentru elev, cât și pentru părinte” - Ciprian Ittu, profesor la Școala Poiana Mărului, județul Brașov. 

Despre Digitaliada
Programul Digitaliada, lansat în 2016, susține utilizarea instrumentelor digitale moderne în predarea disciplinelor Matematică și TIC. La nivel național, prin platformă, sunt puse la dispoziția publicului resurse digitale ce pot fi utilizate în procesul de predare-învățare. În plus, la nivel rural, 50 de școli gimnaziale beneficiază de echipamente și conținut educațional digital pentru orele de Matematică și Informatică.

Despre Fundația Orange
Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. În cei peste 6 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 6.5 milioane de euro in proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro.