Fundația Orange

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Alte resurse

Haraga Ana

Trimis la 24.08.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.Proiecte didactice


Documente


Lecția vizează actualizarea, sistematizarea și consolidarea noțiunilor de teorie literară achiziționate în clasele anterioare și are un evident caracter aplicativ. Cele două dimensiuni pe care este structurată sunt:
a) asigurarea stabilității, exactității și coerenței informației de specialitate, privind: structura textului, caracteristicile textului epic, moduri de expunere, raportul narator-autor-personaj etc. și
b) exersarea capacității de a valorifica bagajul informațional asociat disciplinei în operații de înțelegere și interpretare a textului.

Condiții prealabile:
Elevii trebuie să aibă:
• Informații exacte de teorie literară, compoziție și stil conform programei școlare;
• Lectura integrală a nuvelei „Alexandru Lăpușneanul”;
• Activități de documentare privind viața și opera lui Negruzzi;
• Activități de documentare privind personajele nuvelei;
• Capacitatea de a comunica, asculta și interpreta opinii.


Alte informații

. Contextul didactic creat oferă elevilor situații de învățare prin care să își dezvolte capacitățile de analiză și sinteză, să-și exerseze abilitățile de comunicare și argumentare și contribuie semnificativ la dezvoltarea interesului pentru lectură și a gustului estetic.


Haraga Ana, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială „Aron-Vodă” Aroneanu, Iași, Iași

Trimis la 24.08.2023 - 12:51


Materiale similare

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.

Proiect didactic - Caracterizarea lui Harap-Alb

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Caracterizarea lui Harap-Alb, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor. E potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competențe generale - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare.