Fundația Orange

Proiect didactic Derivarea

Concurs

Radu Ruxandra

Trimis la 28.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.Proiecte didactice


Documente


Obiectivele operaționale sunt ca elevii să identifice cuvintele derivate, să formeze cuvinte derivate, să recunoască sufixele și prefixele din componența unor cuvinte derivate.

Pentru a conduce la temă lecției, elevii au de rezolvat un rebus (care poate fi și în format digital), pe care, completându-l, găsesc cuvântul "derivarea", titlul lecției. Elevii primesc o fișă-ciorchine pe care o completează pe tablă sau în Jamboard pe parcursul orei cu informații legate derivare.

Elevii participă la un mic concurs: scriu în caiete într-un minut cât mai multe cuvinte înrudite pornind de la cuvântul "floare" (familia lexicală), apoi aceste cuvinte sunt scrise și pe tablă/ Jamboard. Elevii identifică elementul comun al tuturor cuvintelor, rădăcina, sufixele și prefixele pe care le clasificăm.

Elevilor le este prezentat un PowerPoint ce conține definițiile derivării, prefixelor, sufixelor, categorii de prefixe și de sufixe cu exemple. Oferă și ei exemple de prefixe, de sufixe și de cuvinte formate cu acestea pentru fiecare categorie în parte.

Lecția e sistematizată pe tablă/Jamboard și informațiile sunt notate de elevi în caiete. Elevii rezolvă o fișă de lucru (printată sau în format electronic) ce conține cerințe legate de derivare, tipuri de prefixe, de sufixe, care sunt discutate și corectate.

Pentru fixarea cunoștințelor și pentru evaluarea lor, elevii joacă în Kahoot un joc cu întrebări legate de lecție, de derivare, sufixe, prefixe, tipurile acestora, familie lexicală etc.


Radu Ruxandra, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, București

Trimis la 28.05.2023 - 20:41


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic limba română

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.