Fundația Orange

Proiect didactic - Caracterizarea lui Harap-Alb

Concurs

Radu Ruxandra

Trimis la 28.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Caracterizarea lui Harap-Alb, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor. E potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competențe generale - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare.Proiecte didactice


Documente


Caracterizarea lui Harap-Alb, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a.
Competențe generale (clasa a VII-a)-Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea textului oral;Receptarea textului în scris de diverse tipuri;Redactarea textului scris de diverse tipuri
Obiective: să precizeze trăsăturile protagonistului; să menționeze și să exemplifice modalitățile de caracterizare; să evidențieze semnificația personajelor; să-și exprime opinia despre personaje
Metode și procedee: conversația euristică, explicația, învățarea prin descoperire, exercițiul, lucrul pe grupe, problematizarea, metoda cubului, horoscopul, Kahoot
Pe baza metodei cubului, elevii primesc sarcini de lucru, pentru a observa atât elementele de construcție a personajului și relația cu alte personaje, cât și elementele de noutate. Se va realiza și o schemă la tablă/Jamboard care să reflecte construcția personajului.
Elevii primesc o fișă conținând semnele zodiacale și trăsăturile distinctive ale acestora și sunt invitați să se consulte pentru a-l încadra pe Harap-Alb într-o anumită zodie (metoda horoscopului). Online fișa poate fi în format electronic și rezolvarea sarcinii de lucru se poate face în Jamboard sau Padlet.
Elevii primesc și câteva întrebări problemtizante.
Se actualizează, cu ajutorul elevilor, modalitățile de caracterizare a personajului și se scriu pe tablă/Jamboard. Se sintetizează principalele trăsături ale personajului și mijloacele de caracterizare, iar elevii le notează.
Sunt discutate și câteva scene semnificative pentru trăsăturile personajului, precum și rolul altor personaje în formarea eroului.
Elevii reflectează la ceea ce au învățat.
Pentru fixarea cunoștințelor și pentru evaluarea lor, elevii joacă în Kahoot un joc cu întrebări legate de trăsăturile personajului, mijloacele de caracterizare, scene semnificative din care reies trăsături rolul avut de alte personaje


Radu Ruxandra, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, București

Trimis la 28.05.2023 - 20:22


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic limba română

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.