Fundația Orange

Lecție predare: Înalțimea în triunghi, clasa a VI-a

Concurs

Armenia Livia

Trimis la 29.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU PREDARE

Proiect didactic. Tipul lecției: Însușire de noi cunoștințe și deprinderi. Resurse materiale: tabla, creta albă și colorată, manual, auxiliar, videoproiector, laptop, fișe de lucru, instrumente geometrice.


Proiecte didactice


Documente


Armenia Livia, profesor de Informatică și TIC, Matematică

Scoala Gimnaziala Borlesti, Romania, Borlesti, Neamț

Trimis la 29.02.2020 - 18:27


Materiale similare

Unghiuri complementare, unghiuri suplementare, unghiuri adiacente

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această aplicație își propune ca elevii să înțeleagă când două unghiuri sunt complementare, suplementare și adiacente. Elevii vor fi capabili să utilizeze proprietățile referitoare la unghiuri complentare și suplementare pentru calcularea măsurilor unor unghiuri.

Gătim si folosim matematica

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această lecție poate fi folosită la recapitularea noțiunilor legate de rapoarte, procente și proporții. Compentența specifică urmărită este 3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct/invers proporționale.