Fundația Orange

Mihai Viteazu

Alte resurse

Cucăilă Ioana

Trimis la 27.04.2022

Istorie
ISTORIE, IV MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul a fost creat în scopul aprofundării/evaluării cunoștințelor istorice despre domnitorul Mihai Viteazu. Se adresează elevilor și profesorilor.


Alte materiale educaționale


Documente


Lectie s-a desfășurat online în perioada pandemiei


Cucăilă Ioana, profesor de Altă disciplină

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Deva, Hunedoara

Trimis la 27.04.2022 - 21:12


Materiale similare

Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Lecție interactivă de predare - învățare - evaluare la disciplina Istorie, clasa a IV-a.

Darts quizz - Dacii și romanii

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Un material de evaluare digital, atractiv și ludic, pentru lecțiile de istorie la clasa a IV-a, care poate fi folosit atât sincron cât și asincron, ca modalitate de evaluare formativă sau sumativă a cunoștințelor despre istoria românilor. Cuprinde 10 itemi variați, structurați cronologic.