Fundația Orange

Planificare calendaristică și proiectarea unităților de învățare, disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, cu integrarea resurselor educaționale deschise

Concurs

Marinela Mocanu

Trimis la 15.05.2023

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Documentele de planificare/proiectare respectă programa școlară și propun folosirea la clasă a manualului de ETAP, clasa a V-a, Editura Aramis, pentru care sunt coordonator al echipei de autori. În proiectarea unităților de învățare sunt integrate RED-uri, reaizate în calitate de expert RED



Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Planificarea calendaristică este realizată în conformitate cu sugestiile metodologice din programa școlară. Resursele de timp pentru fiecare unitate de învățare sunt stabilite astfel încât structura modulară a anului școlar să nu afecteze continuitatea învățării.

Pentru fiecare unitate de învățare sunt propuse lucrări practice/produse de realizat astfel încât să evidențiem caracterul practic-aplicativ al disciplinei. Activitățile de învățare, în acord cu conținuturile susțin formarea competențelor specifice.

Elementul de noutate al documentelor de proiectare îl constituie coloana ”Resurse digitale”. Pentru fiecare lecție sunt notate linkurile către RED-urile corespunzătoare. La clasa a V-a am realizat 28 RED-uri care susțin fie activitate de învățare, fie o lecție întreagă cu toate etapele (filme, teste-chestionare, resurse Livresq, Genially, etc.).

În manualul digital sunt 26 filme pentru care am indicat titlul și pagina în proiectarea unităților de învățare. RED-urile au specificate sursele de imagini/video și respectă drepturile de autor.

Resursele materiale sunt selectate în funcție de produsul/proiectul de realizat.
Fiecare profesor va personaliza documentele de planificare/proiectare ținând cont de particularitățile clasei și specificul local.


Marinela Mocanu, profesor de Informatică și TIC, Educație tehnologică

Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” , Salcea, Suceava

Trimis la 15.05.2023 - 22:25


Materiale similare

Curriculum adaptat pentru elev cu CES, Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Pentru elevii cu CES se elaborează curriculum adaptat de către profesorii care predau la clasă, cu sau fără sprijinul profesorului itinerant.

Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a, Planificare semestrială și proiectarea unităților de învățare

Educație tehnologică
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, V

Materialul propus este planificarea semestrială și proiectarea unităților de învățare la Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a.