Fundația Orange

Proiect didactic limba română

Concurs

Daniela-Aurora Ghiță

Trimis la 31.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.


Proiecte didactice


Multimedia

Book titled 'Fascinanta lume vie TEXTUL DESCRIPTIV ÎN VERSURI: Balul pomilor de Dimitrie Anghel'Read this book made on StoryJumper

Link: https://www.storyjumper.com/book/read/158684281

Proiectul vizează două competențe generale:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
și trei competențe specifice:
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
La sfârșitul lecției elevii ar trebui să fie capabili să perceapă sensul global al lecturii; să desprindă informații/idei esențiale dintr-un text citit; să stabilească sensul unor cuvinte raportare la conținut; să fie capabili să-și exprime opinii personale; să formuleze aprecieri critice.
Este o lecție care îmbină metodele tradiționale cu cele moderne.


Daniela-Aurora Ghiță, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială Nr. 1, Ghidigeni, Galați

Trimis la 31.05.2023 - 18:34


Materiale similare

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.

Proiect didactic - Caracterizarea lui Harap-Alb

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Caracterizarea lui Harap-Alb, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor. E potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competențe generale - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare.