Fundația Orange

Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele î sau â

Concurs

Domokos-Uifalvi Anna-Mária

Trimis la 04.01.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE

În acest material am prezentat regulile de folosire corectă a literelor î și â, prin prezentarea unor exemple relevante. De asemenea, am realizat două jocuri, prin care elevii trebuie să grupeze cuvinte date, folosind regulile de scriere corectă.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Acest material este interactiv, deoarece elevului i se cere să rezolve exerciții-joc, prin care demonstrează că a însușit regulile de scriere corectă a literelor î și â.

Materialul are o parte de predare, apoi de fixare a cunoștințelor, prin exerciții. La sfârșitul exercițiilor, elevul primește o confirmare a muncii, și anume laudă sau imagine-gif.

Materialul s-a realizat prin aplicațiile Genially și LearningApps, acestea permițând realizarea atât a predării, cât și a evaluării. Ceea ce este benefic, este faptul că elevii pot revedea, exersa ceea ce au învățat.


Domokos-Uifalvi Anna-Mária, profesor de Matematică, Limba și literatura română

Liceul Teoretic „Téglás Gábor”, Deva, Hunedoara

Trimis la 04.01.2021 - 19:33


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

Grupurile de litere - recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul realizat presupune o suită de exemple, exerciții, jocuri prin care elevii își reîmprospătează cunoștințele referitoare la grupurile de litere, folosirea corectă a acestora în diferite contexte