Fundația Orange

Verbul - recapitulare

Concurs

Nicola Sorina

Trimis la 31.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul se poate aplica atât în cadrul orelor care se desfășoară față în față, cât și în mediu online, fiind gândit sub forma unor jocuri didactice care au ca obiectiv consolidarea unor noțiuni referitoare la verb.Proiecte didactice


Documente


Proiectul propus are ca scop consolidarea cunoștințelor despre verb printr-o metodă plăcută elevilor, jocul, una dintre cele mai eficiente metode de
învățământ, un adevărat instrument educativ, o bază a metodelor de instruire și de educație, o formă de nvățarea preferată de elevi care poate căpăta aplicabilitate pedagogică și un conținut instructiv bine
determinat, chiar dacă cel care se joacă nu are această intenție sau nu este conștient de ea.


Nicola Sorina, profesor de Limba și literatura română

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Bălcești, România, Berbești, Vâlcea

Trimis la 31.01.2022 - 09:24


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.