Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2019-2020


Bretea Română, județul Hunedoara

Școala Gimnazială Bretea Română

Școala Gimnazială Bretea Română din județul Hunedoara este o instituție reper a comunității, mereu pregătită să ofere elevilor sprijinul necesar pentru învățare.

Școala Gimnazială Bretea Română

FOTO: Școala Gimnazială Bretea Română


Cu o istorie de mai bine de 40 de ani, școala din comuna Bretea Română este astăzi una modernă, unde educația digitală este prezentă prin Digitaliada.

Despre localitate

Situată pe Valea Streiului la interferența Țării Hațegului cu zona Orăștiei, comuna Bretea Română conservă încă valoroase tradiții și obiceiuri ale căror origini se regăsesc din vremea dacilor. Istoria acestor locuri este strâns legată de cea a Țării Hațegului, unde urme ale unor așezări omenești, datând încă din perioada dacică și romană, sunt atestate de numeroasele descoperiri arheologice. În Bretea Română, satul reședință de comună, a fost descoperită chiar și o inscripție din epoca romană.

Localitatea Bretea Română a fost atestată documentar la 1453, deși este posibil ca ea să fie amintită mult mai devreme, în legătură cu Bretea Streiului, o așezare învecinată. La 1453, Bretea Română, împreună cu mai multe sate din Țara Hațegului, aparținea de cetatea Deva.


Despre școală

Școala Gimnazială Bretea Română este o instituție reper a comunității, cu o tradiție de peste patru decenii, un loc în care și din care fiecare generație de elevi își croiește drumul către viitor, urmându-și aspirațiile. Una dintre principalele priorități ale școlii este pregătirea elevilor pentru a se adapta atât la cerințele actuale ale examenelor naționale, cât și pentru a face față unui viitor care este într-un galopant proces de digitalizare. Educația digitală prezentă din acest an școlar va oferi elevilor, pe lângă cele 23 de tablete Digitaliada, și șansa de a-și dezvolta performanțele școlare.

Directorul școlii este conștient de avantajele pe care tehnologia le oferă, atât pentru atragerea elevilor către studiu, cât și pentru o înțelegere mai ușoară, mai aplicată a noilor cunoștințe. „Sper ca implicarea mea în acest proiect să conducă la dobândirea anumitor aptitudini și competențe pentru buna desfășurare a procesului de predare-învățare desfășurat. Mă pot gândi la o creștere a creativității în elaborarea planurilor de activitate didactică și de formare, sporirea spontaneității și a capacității de adaptare la nou, atât a profesorilor, cât și a elevilor, dezvoltarea abilităților de înțelegere. Consider educația digitală o parte esențială și firească a pregătirii noilor generații de elevi”, afirmă Alexandru Pârlițeanu, directorul Școlii Gimnaziale Bretea Română.

Școala Gimnazială Bretea Română, în imagini


Povestea Digitaliada

Din perspectivă profesorilor, înscrierea Școlii Gimnaziale Bretea Română în proiectul Digitaliada este o oportunitate, în contextul dinamicii continue a digitalizării, în plan global. Chiar dacă predau în cadrul unei instituții de învățământ din mediul rural, profesorii din școală au hotărât că este necesar să ofere elevilor, precum și altor persoane interesate de formarea continuă - cadre didactice, părinți ai elevilor, alți membri ai comunității - acces la cele mai moderne mijloace de învățământ, la conținuturi didactice accesibile pe platforme online, urmărind formarea de competențe și centrarea instruirii pe elev. „Educația digitală, introdusă în cadrul orei de matematică, contribuie la dezvoltarea abilității elevului de a înțelege mai ușor noțiunile abstracte predate la clasă”, afirmă domnul profesor de matematică, Ioan Tăușean.

Profesorii de matematică și T.I.C.

Folosirea manualelor digitale la diferite discipline, utilizarea calculatorului, a laptopului sau a videoproiectorului în procesul instructiv-educativ, nu reprezintă o noutate pentru profesorii de la Școala Gimnazială Bretea Română. Noutatea constă în prezența tabletelor la clasă, a interactivității crescute și a atractivității. „Prin participarea la Digitaliada, am oportunitatea de a oferi elevilor mei un act educațional de înaltă calitate, care duce la îmbunătățirea rezultatelor școlare”, spune Ioan Tăușean, profesor de matematică cu peste 20 de ani de activitate didactică.

Cu o experiență de 13 ani în învățământ, doamna profesoară de T.I.C. Mariana Jurj se consideră pregătită pentru acest parteneriat fructuos prin care are acces la avantajele formării teoretice și practice în legătură cu educația digitală. „Documentându-mă asupra activităților derulate în cadrul proiectului implementat de Fundația Orange, am constatat cu satisfacție că profilul și realizările acestuia corespund pe deplin nevoilor școlii în care îmi desfășor activitatea”, afirmă doamna profesoară Jurj.
Date de contact

Școala Gimnazială Bretea Română, județul Hunedoara
E-mail: bretea_ro[at]yahoo.com
Telefon: +40254733365
Director: Alexandru Pârlițeanu

***

Școala Gimnazială Bretea Română, județul Hunedoara, este una din cele 10 școli selectate în ediția a IV-a Digitaliada.