Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2019-2020


Roata de Jos, județul Giurgiu

Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos

Dorința cadrelor didactice de a le oferi elevilor o educație de calitate este principalul motiv al înscrierii Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Roata de Jos în concursul Digitaliada.

Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos

FOTO: Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos


Profesorii de aici speră ca elevii, unii cu diverse provocări de ordin social și familial, să primească o șansă la o educație viabilă, care să le schimbe viitorul.

Despre localitate

Comuna Roata de Jos este așezată în extremitatea de nord-vest a județului Giurgiu, pe malul stâng al pârâului Dâmbovnic, la o distanță de 90 km de municipiul și reședința de județ, Giurgiu, și 47 km de București. Ocupația de bază a locuitorilor, pe lângă agricultură, a fost, încă din 1957, exploatarea țițeiului și a gazelor naturale. Comunitatea locală, odinioară înstărită în urma exploatărilor petroliere, încearcă acum să își găsească un echilibru după închiderea sondelor existente în zonă și migrarea populației tinere către orașe sau în străinătate.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Neajlov a județului Vlașca. În comună existau două biserici (una în fiecare sat), o școală de băieți cu 37 de elevi și una de fete cu 17 eleve.


Despre școală

Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, din Giurgiu, reprezintă un simbol al comunității, o punte de lansare a noilor generații, un punct de reper al trecutului, prezentului și viitorului tuturor elevilor care i-au trecut pragul de-a lungul celor peste 126 de ani de la prima atestare documentară. Școala a format în timp aptitudini, competențe, dar mai ales caractere, implicând elevii în zeci de proiecte și concursuri locale și naționale, în unele dintre ele numărându-se printre câștigători.

Directorul școlii este un om care și-a dedicat viața elevilor săi. De 30 de ani, doamna Constantina Dobre îi cucerește pe elevi cu povești despre istorie, dar astăzi este conștientă că pentru a menține treaz interesul pentru studiu este nevoie de aducerea elementelor de noutate și tehnologie la ore. „Introducerea în planul-cadru a materiei obligatorii Informatică și TIC, precum și necesitatea predării celorlalte materii folosind resurse digitale ne-au impus găsirea unei soluții pentru a dota școala cu dispozitivele tehnice necesare. Ne bucurăm nespus că astăzi suntem parte a familiei Digitaliada”, afirmă doamna Constantina Dobre, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Roata de Jos.

Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, în imagini


Povestea Digitaliada

Motivul înscrierii școlii în concurs îl reprezintă, în mod indubitabil, dorința cadrelor didactice implicate de a le oferi elevilor o educație de calitate, educație care în zilele noastre este condiționată și direct influențată de existența unei tehnologii corespunzătoare în școală. Dascălii speră ca elevii, unii provenind din medii defavorizate, să primească o șansă la o educație viabilă, care să schimbe viitorul lor și al familiilor lor în bine. Din păcate însă, situația financiară precară a școlii nu le-a permis să facă acest lucru prin forțe proprii.

Profesorii de matematică și T.I.C.

Cadrele didactice din Școala Gimnazială nr. 1 folosesc echipamentele IT disponibile pentru a se documenta în proiectarea demersului didactic. Laptop-urile și videoproiectorul sunt utilizate în cadrul orelor de curs, atunci când disponibilitatea unei lecții virtuale o permite. Elevii utilizează laptopurile pentru a realiza creații cu care participă la concursuri și, bineînțeles, pentru a lucra aplicațiile specifice orelor de Informatică și TIC. Dar, începând cu anul școlar 2019-2020, elevii de gimnaziu vor avea 29 de tablete pe bancă, profesori instruiți să folosească tehnologia digitală la clasă, deci ore mai interactive.

Doamnele profesoare de matematică și T.I.C., Ana Maria Grigore și Ana Maria Stamate și-au unit eforturile pentru a aduce la clasă cele mai interactive metode de studiu, condiționate fiind însă de lipsa fondurilor. „Prin eforturi proprii și prin intermediul unor proiecte am reușit să facem rost de patru laptopuri pentru elevii noștri, evident, insuficiente pentru clase care au chiar și 25-26 de elevi. Ne străduim, totuși, să le oferim copiilor o șansă la o educație viabilă, îi implicăm în proiecte naționale și concursuri”, susține doamna Grigore.

„Aici, la școala noastră, m-am lovit de o realitate uneori dureroasă: am văzut copii care încercau cu disperare să se desprindă, prin educație, de mediul defavorizat din care proveneau. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să îi susțin, i-am îndrumat către concursuri care să le confirme valoarea, am încercat să le ofer o perspectivă pozitivă asupra viitorului. Uneori am reușit, alteori nu. Acum sper ca educația digitală să fie acel motiv pentru care toți copiii să vină la școală și să se preocupe de viitorul lor”, afirmă doamna Stamate.

Profesorul de T.I.C., Ionică Stamate, este convins că cei 18 ani petrecuți alături de elevi sunt utili pentru a înțelege că tehnologia nu mai are cum să lipsească de pe băncile elevilor săi. „Încă din primii ani de predare am observat tendința de introducere a digitalizării în școli, salutând impactul pe care lecțiile pe calculator îl au asupra elevilor noștri. Prin intermediul T.I.C.-ului am reușit să apropii mai mult elevii de Geografie, calculatorul facilitând asimilarea unor noțiuni geografice care înainte erau greu de deslușit de către copii. Astfel, am înțeles că familiarizarea elevului cu calculatorul îl va ajuta în prezent să înțeleagă lucrurile practice studiate, dar și în viitor,
pentru a deveni un spirit critic, autodidact. De aceea, încă din 2015 am susținut în cadrul școlii noastre un curs opțional, la început interdisciplinar, Geo-informatică, iar mai apoi centrat pe T.I.C.”
, concluzionează domnul Stamate.

Date de contact

Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, județul Giurgiu
E-mail: scoala_roatadejos[at]yahoo.co.uk
Telefon: +40246266062
Director: Constantina Dobre

***

Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, județul Giurgiu, este una din cele 10 școli selectate în ediția a IV-a Digitaliada.