Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2019-2020


Roești, județul Vâlcea

Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu”

Profesorii de la Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu” din comuna Roești au văzut proiectul Digitaliada ca pe o metodă viabilă de a crește interesul elevilor pentru studiu.

Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu”

FOTO: Școala Gimanzială ”Ion C. Constantinescu”, Roești


Echipamentele IT din școală sunt utilizate în cadrul lecțiilor de geografie, limba și literatura română, biologie, istorie, limbi străine și, bineînțeles, informatică. Surpriza acestui an școlar o reprezintă tabletele cu aplicații pentru studiu prezente pe băncile elevilor.

Despre localitate

Comuna Roești este situată în partea nord-estică a Piemontului Oltețului, pe cursul inferior al râului Cernișoara, la 38 km de municipiul Râmnicu Vâlcea. Localitatea a fost atestată documentar în anul 1526, în vremea domniei lui Radu de la Afumați. Nu pare a fi o simplă întâmplare faptul că această așezare a împrumutat numele de la activitățile vrednicelor albine. Roești poartă în sine noblețea hărniciei acestora, munca oamenilor fiind patentată de simbolul mierii.

Despre școală

„O școală pentru fiecare!” este deviza Școlii Gimnaziale „Ion C. Constantinescu” și,  în acest sens, ținta profesorilor este aceea de a dezvolta potențialul fiecărui elev. Se valorifică aptitudinile fiecărui copil în parte, se urmărește creșterea și cultivarea încrederii în forțele proprii și sentimentul reușitei.

Plecând de la premisa că școala are un rol esențial în incluziunea socială activă, în formarea unor tineri care să se integreze cu succes în societate și pe piața muncii, se vădește importanța crescută a unei colaborări eficiente între activitatea școlii și factorii comunității locale. Implicarea părinților în viața școlii este una destul de activă deoarece este bine înțeles rolul educației, precum și beneficiile acesteia. Începând cu anul școlar 2019-2020, 19 tablete cu aplicații de matematică și T.I.C. vor ajunge la elevii de la școala din Roești.

Directorul școlii este profesor de limba si literatura română la Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu” încă din anul 2008, iar din anul școlar 2016-2017 ocupă și funcția de director al acestei instituții. „În toată această perioadă, de când dețin funcția de director, am avut ca obiectiv promovarea unei imagini pozitive a școlii și creșterea vizibilității acesteia. Participarea la Digitaliada a reprezentat la început o provocare, iar faptul că ne numărăm printre câștigătorii acestei competiții, aduce cu sine încredere în forțele noastre ca echipă, dar și o listă lungă de așteptări, dublate de noi provocări”, afirmă doamna Elena Stănișor, directorul Școlii Gimanziale „Ion C. Constantinescu”.

Școala Gimanzială „Ion C. Constantinescu", în imagini


Povestea Digitaliada
Despre oportunitatea oferită școlilor din mediul rural prin proiectul Digitaliada, cei de la școala din Roești au aflat din mediul online, mai întâi de pe Facebook și mai apoi accesând site-ul www.digitaliada.ro. La disciplina geografie, elevii folosec lecțiile interactive disponibile pe site, iar învățarea devine mai simplă. „Prin participarea la Digitaliada, elevii nu vor deveni mai deștepți peste noapte, dar sigur vor deveni mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, să devină autodidacți, vor deveni capabili să identifice ceea ce au nevoie să învețe”, afirmă profesorul de matematică și T.I.C., domnul Cătălin Stoian.

Profesorul de matematică și T.I.C.

Prin aplicarea noilor planuri-cadru și în învățământul gimnazial, conexiunea între diverse discipline de studiu și predarea integrată devin cerințe pentru înnoirea metodelor și a tehnicilor de predare-învățare-evaluare. Disciplina Informatică și T.I.C. a devenit disciplină obligatorie, fiind studiată ca parte a trunchiului comun de către elevii claselor a V-a și a VI-a, iar în anul școlar 2019-2020 și de către cei de clasa a VII-a. În acest context, atât elevii, cât și profesorii, au posibilitatea de a dezvolta și de a valorifica interesul pe care actuala generație îl are pentru tot ce reprezintă inovație în era digitală. „Astăzi, profesorii pot preda folosindu-se de conținuturi digitale și device-uri moderne pentru a oferi o educație utilă și atrăgătoare elevilor din bănci. Cred că timpurile noi cer oameni receptivi la nou, cu un mare grad de adaptabilitate, care vor să țină pasul și, mai ales, să evolueze”, concluzionează profesorul de matematică și T.I.C., domnul Cătălin Stoian.

Date de contactE-mail: sccuieni.roiesti@[at]gmail.com
Telefon: +40350525351 
Director: Elena Stănișor

***

Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu”, din comuna Roești, județul Vâlcea, este una din cele 10 școli selectate în ediția a IV-a Digitaliada